Gene Roddenberry`s ANDROMEDA

andromeda | CZ

seriál
svět
civilizace -
různé

star trek | CZ

seriál
různé

4.8. CY10087, 09:35


::::::::: Nietzscheáni
  (Homo sapiens invictus)

Nietzscheáni jsou geneticky a nanotechnologicky upravenou větví Pozemšťanů. Jsou nejen silnější, výkonnější, bystřejší a rychlejší než Pozemšťané, ale také dosahují výrazně nadprůměrného vzrůstu a jsou odolní proti většině nemocí a toxinů. Jsou daleko lépe vybaveni pro přežití v nepřátelském prostředí. Jejich typickým znakem jsou vystřelovací kostěné břity na předloktích.

Pradávným tvůrcem jejich rasy je genetik Paul Museveni, který roku 8400 CY (3480 pozemského letopočtu) založil první budoucí nietzscheánskou kolonii na odlehlé orbitální stanici Ayn Rand. Historicky prvním Nietzscheánem byl Museveniho geneticky upravený syn Drago, narozený dva roky po založení kolonie; další byli potomky Museveniho stoupenců.
Od Museveniho časů se Nietzscheáni rozšířili po celém známém vesmíru a v době pádu Společenství tvořili přibližně osm procent veškeré lidské populace. Jejich společnost je uspořádána do vzájemně soupeřících klanů - smeček - a praktikuje polygamii; nejsilnější a geneticky nejlepší jedinci mívají běžně více partnerek najednou. Partnerský vztah obvykle vzniká z iniciativy ženy, která si pro své potomky vybírá toho geneticky nejlepšího otce.

Životní filosofie Nietzscheánů je (jak už jejich název napovídá) postavena hlavně na učení dávného pozemského filosofa Friedricha Nietzscheho, zvláště pak na té části, podle níž se člověk stává dokonalejším skrze boj a konflikty. Co nás nezabije, to nás posílí - a Nietzscheáni si to vzali k srdci opravdu důkladně. Jdou tak daleko, že staví vlastní přežití, sebezdokonalení a předání svých vlastních genů potomkům nade vše ostatní. Tento přístup k životu sice může připadat jiným členům Společenství značně sobecký a z dlouhodobého hlediska snad i pomýlený, ale je mu třeba přiznat velkou efektivitu v každodenním životě.

Nietzscheáni tradičně přebírají svá křestní jména po velkých osobnostech dějin - především filosofech, vojevůdcích a válečnících.


 civilizace 

::::::::: Lidé a jejich variace
 - Pozemšťané 
 - Nietzscheáni 
 - Inari 

::::::::: Mimozemšťané
 - Thanové 
 - Magogové 
 - Perseidé 
 - Chichinové 


"The heavens burned, the stars cried out
And under the ashes of infinity,
Hope, scarred and bleeding,
breathed its last."

 - Ulatempa Poetess: "Elegy for the Commonwealth", C.Y.9823


Gene Roddenberry`s Andromeda © Tribune Entertainment

Design & text webu © StarTrek.CZ
Tento web není oficiálním informačním zdrojem a slouží pouze pro vzdělávací účely na nekomerční bázi.
Poslední úprava proběhla 01.01.1970