STAR TREK
 Star Trek > seriál > postavy   

Seriál
> Postavy
Epizody
Svět
Tvůrci
23.5.2024, 17:34
<<< domů

seriál Andromeda
Podpořte vysílání slavné sci-fi ságy!
(Klikni pro vstup na stránku kampaně)posádka Enterprise v dílu The cage
-
Christopher Pike
(Jeffrey Hunter)


(Christopher Pike)

Kapitán Pike je druhým kapitánem lodi Enterprise, nástupcem slavného Roberta Aprila. Je to odvážný, hrdý a přímý průzkumník vesmíru, který vždy jde do akce v čele svých mužů (a žen) a jeho schopnost vrhat se do riskantních akcí hraničí s hrdinstvím. Je mlčenlivý, rozhodný a působí velmi sebejistým a důvěryhodným dojmem. Důležitost jeho funkce však na něj velmi těžce doléhá. Neustále bojuje s nedůvěrou v sebe sama a s pochybnostmi, zda se na místo velitele hodí. Je unavený z odpovědnosti, kterou od něj velení vyžaduje, a z faktu, že zodpovídá za stovky dalších životů - a tuto únavu ještě posílil nedávný incident na planetě Rigel VII, kde nedorozumění při setkání s mírumilovnými mimozemšťany přineslo několik obětí na životech členů posádky.
Jeho přítel doktor Boyce mu však pomáhá vyrovnat se s těmito tlaky a trápeními. Je jeho důvěrníkem a Pike mu svěřuje věci, které by jinému říci nedokázal.

MUDr. Phillip Boyce
(John Hoyt)


(Phillip Boyce)

Phillip Boyce je vrchním lékařem lodi Enterprise. Je to světem protřelý, zkušený a poněkud sešlý padesátník. Rád sahá po humoru - třebaže občas poněkud ostřejším, hraničícím s cynismem. Rozumí mnoha věcem nad rámec své vlastní profese a jeho rada je vždy vítána - účastní se proto velmi často porad velení, aby poskytl lidský pohled na věc.
Boyce je jedním z mála lidí, kteří si dokázali získat Pikovu důvěru do té míry, aby jim otevřel své soukromí - a snad jediným člověkem, kterému se daří Pika přesvědčovat o tom, že jeho nedůvěra ve vlastní schopnosti je neopodstatněná a zcela zbytečná. Pomáhá svému kapitánovi vyrovnat se s odpovědností velícího důstojníka a když je zapotřebí, rád mu předepíše svou speciální medicínu - pěkně suché martini, které má vždy po ruce, důmyslně zakamuflované v lékařském kufříku.

Jednička
(Majel Leigh Hudec)


(Jednička)

Tato žena, která je prvním důstojníkem lodi, si chrání své soukromí snad ještě důsledněji než Pike. Je jednou z těch žen, které mezi dvacítkou a padesátkou vypadají stále stejně. Je důstojná, tajemná, odměřená, působí téměř mimozemským dojmem (a zřejmě mimozemšťankou také je). Nikdo jí neřekne jinak než "Jednička" (Number One) - což vyjadřuje její pozici prvního důstojníka a kapitánova zástupce, ale neříká vůbec nic o jejím původu. Není zřejmé, zda její neemociální vystupování vychází z výchovy a její přirozenosti, nebo zda je jen pečlivě udržovanou pózou. Vzhledem k tomu, že Jednička se nerozpakuje chladnokrevně riskovat život, aby potvrdila své doměnky, lze tipovat první možnost.
Je téměř jisté, že co se týče znalosti lodi a jejího fungování, překonává kapitána Pika i všechny ostatní na palubě. Je to ostatně jejím posláním - coby kapitánův přímý podřízený funguje jako spojka mezi mužstvem, lodí a kapitánem samotným a stará se o věci, které jsou příliš rutinní než aby o nich musel rozhodovat sám kapitán. V tomto směru má Pikovu plnou důvěru - nerozpakuje se ponechat loď v jejích rukou a sám se vydat do akce. Ví totiž, že až se vrátí, najde vše takové, jaké to opustil... a nebo možná ještě lepší.
(Postava Jedničky měla část charakterových rysů, které později připadly Spockovi).

Spock
(Leonard Nimoy)


(Spock)

Spock je mladý poručík, který právě vyšel z Akademie. Na Enterprise pod kapitánem Pikem sloužil již předtím, coby kadet - a po absolvování Akademie požádal, aby se směl k posádce Enterprise opět vrátit. Oblíbil si totiž tu zajímavou směsici lidí - a nutno říct, že ta si pro změnu v rámci možností oblíbila jeho. Jeho poněkud ďábelský vzhled nebudí na první pohled velkou důvěru, ale právě Spock je důkazem toho, jak je zcestné soudit člověka podle vzhledu.
Je míšencem člověka a mimozemšťana a není si jist, do které kultury vlastně patří - třebaže fyzicky je téměř zcela mimozemšťanem, duševně je stále ještě z velké části člověkem. Ještě neumí krotit své emoce tak, jak je zvykem na jeho domovské planetě. Je velmi zvídavý a snad až moc iniciativní, ale zároveň poněkud opatrný - pokud je opatrnost to správné slovo pro neschopnost setřást ze sebe iracionální obavy z neznáma. Je však, podobně jako ostatní členové jeho rasy, spolehlivý, upřímný a až příliš efektivní, pokud jde o plnění zadaných úkolů. Jeho nelidská síla a mentální kapacita vytvářejí mezi ním a zbytkem posádky neviditelnou hranici, která je tím silnější, že Spock díky svému částečně pozemskému původu stále ještě neumí své neúměrné schopnosti zcela ovládat.

José "Joe" Tyler
(Peter Duryea)


(José Tyler)

José Tyler je mladý, sotva pětadvacetiletý navigátor Enterprise, poněkud atypicky a téměř až zvrhle nadšený z možnosti brázdit nekonečný vesmír. Stále ještě dospívá a ještě nepochopil, že život není jen hra a radost - je stále poněkud zbrklý a nezkušený a neodolá možnosti ohlédnout se za půvabnou ženou. Je však jedním z nejlepších navigátorů, kteří vyšli z jeho ročníku Akademie - což je ostatně důvodem, proč slouží právě na Enterprise. Nezřízeně a s nadšením typickým pro čerstvé důstojníky obdivuje kapitána Pika - aniž by měl tušení o pochybách a obavách, které jeho kapitána pronásledují.
José svádí věčný boj s přístroji a počítači ve snaze přimět je ke správnému fungování podle svých představ. Napůl žertem a napůl vážně podezírá celý vesmír včetně samotného Boha ze spiknutí, jehož cílem je co nejvíc mu znesnadnit život.
Není pochyb o tom, že z něj jednou bude skvělý důstojník - pokud se toho dožije.

J.M.Colt
(Laurel Goodwin)


(J.M.Colt)

Mladá sympatická zrzka J.M.Colt je pobočníkem kapitána - nicméně, kdyby nebylo protokolu Flotily, bylo by přesnější říkat jí "pobočnice". Její ženskost je totiž nepopiratelná, třebaže je stále téměř dítě. Coby kapitánův pobočník vykonává funkce osobní asistentky, sekretářky, tajemnice a nespočet dalších úkolů, které mají kapitánovi ulehčit těžké břímě velení. Její nenápadné postranní pohledy a lehká nervozita, která je na ní občas patrná v kapitánově blízkosti, však naznačují, že by mu byla ochotna posloužit i v jiných ohledech. Třebaže nastoupila na loď před nedávnem a je ve funkci pobočníka stále ještě poněkud nezkušená, už si ke kapitánovi dokázala vybudovat silný vztah a cítí k němu do jisté míry mateřský instinkt, ještě posílený tím, že si je vědoma jeho dobře skrývané nejistoty před sebou samým. Nenechává však své emoce, aby stály v cestě plnění jejích povinností.


 Sekce: postavy 

Postavy
 - hlavní hrdinové seriálu
 - posádka v The cage
Výskyt hlavních postav
 - první řada
 - druhá řada
 - třetí řada


[nahoru][domů][kontaktní mail]
Star Trek - by Desilu studios
 Poslední úprava 01.01.1970 
 Design, content & idea © ToS (The only StarTrek) team 2002