Gene Roddenberry`s ANDROMEDA

andromeda | CZ

seriál
o seriálu -
seznam epizod -
postavy -
svět
různé

star trek | CZ

seriál
různé

17.4. CY10087, 15:35


::::::::: seznam epizod

[1] Under the night
/ Potmě /
7.1.2003, 15:05

Hvězdná loď Andromeda je při pokusu o únik z nietzscheánské pasti lapena v gravitačním vlivu černé díry. Odtud je vysvobozena až po třech stovkách let skupinou námezdních dobrodruhů z lodi Eureka Maru, kteří mají v úmyslu prodat ji bohatému kupci. Netuší ale, že na palubě je jeden přeživší: kapitán Andromedy Dylan Hunt.
(první část pilotního dvoudílu)


[2] An affirming flame
/ Plamen přesvědčení /
8.1.2003, 15:10

Pokus o získání vlády nad Andromedou se dobrodruhům z lodi Eureka Maru opravdu vymyká z rukou; jejich zaměstnavatel Gerentex se ukazuje nejméně tak nebezpečný jako naštvaný kapitán Hunt. Jenomže s Huntem člověk aspoň ví, na čem je...
(druhá část pilotního dvoudílu)


[3] To Loose the Fateful Lightning
/ Vypustit osudový blesk /
9.1.2003, 15:10

Posádka Andromedy odhaluje tajemství opuštěné stanice Vrchní stráže uprostřed teritoria Magogů. S hrůzou zjistí, že není tak docela opuštěná. Žijí zde potomci původní posádky a mají k dispozici zbraňový potenciál, který by mohl vyhladit život v celém širokém okolí - a to okolí s ním.

[4] D Minus Zero
/ D minus nula /
10.1.2003, 15:10

Zatímco loď Andromeda je cílem útoku neznámé a extrémně silné cizí lodi, její palubní počítač odhaluje dosud skryté stránky své osobnosti. Kritická situace přinese první zkoušku vzájemné důvěry mezi kapitánem Huntem a jeho posádkou.

[5] Double Helix
/ Dvojitá šroubovice /
13.1.2003, 15:05

Andromeda musí vyřešit spor mezi Thany a nietzscheánskými piráty. Jediný, kdo může situaci vyřešit, je Tyr Anasazi - je ale na místě mu důvěřovat?

[6] Angel Dark, Demon Bright
/ Temný anděl, zářící démon /
14.1.2003, 15:10

Kapitánu Huntovi se (zásluhou Trancina mimořádně divokého letu slipstreamem) naskýtá neopakovatelná příležitost zvrátit osud Společenství. Nebo neopakovatelná příležitost ho nezvrátit - to podle toho, z jakého úhlu se na to díváte.

[7] The Ties That Blind
/ Oslepující pouta /
15.1.2003, 15:15

Andromeda pomůže lodi v nouzi a způsobí si tím nemalé problémy. Na palubě je totiž kromě významného představeného církve Poutníků též jedna známá firma - bratr Beky Valentinové.

[8] The Banks of the Lethe
/ Břehy Léthé /
16.1.2003, 15:10

Na palubě Andromedy hostují dva perseidští vědci, kteří mají za úkol zkoumat černou díru, v níž byla loď tři sta let uvězněna. Harper se pro změnu pouští do experimentů s teleportací... a když se jedno spojí s druhým, začnou se dít věci. Obětuje kapitán Hunt to, čím je, aby získal zpět to, co kdysi měl?

[9] A Rose in the Ashes
/ Růže v popelu /
17.1.2003, 15:05

Kapitán Hunt a Andromeda se pokoušejí šířit ideály obnoveného Společenství. Narazí však na jistou míru nepochopení a zdá se, že tentokrát se z toho jen tak nedostanou.

[10] All Great Neptune`s Ocean
/ Velký Neptunův oceán /
20.1.2003, 15:05

Rozhovory o přijetí Castalie do obnoveného Společenství ztroskotají, když je castalijský vyjednavač na palubě Andromedy zavražděn. Kdo to udělal - a proč?

[11] The Pearls That Were His Eyes
/ Perlové měl oči /
21.1.2003, 15:05

Rodina Beky Valentinové je sice divná - ale její rodinní přátelé jsou ještě divnější. To se ukáže ve chvíli, kdy Beka po letech navštíví otcova obchodního společníka Sida, kterého má v živé paměti jako milého strýčka...

[12] The Mathematics of Tears
/ Matematika slz /
22.1.2003, 15:05

Andromeda narazí na svou sesterskou loď Pax Magellanic - po třech stech letech naprosto nedotčenou a s kompletní posádkou! Srdce jásá nad tím setkáním, ale rozum napovídá, že tu asi nebude vše úplně v pořádku. Jaké tajemství skrývá Pax Magellanic?

[13] Music of a Distant Drum
/ Hlas vzdáleného bubnu /
23.1.2003, 15:05

Tyr havaruje s Eureka Maru na neznámé planetě a utrpí ztrátu paměti. Jeho jediné pouto s minulostí je velká kovová bedna, ve které je jistě něco velice důležitého. Důležitého určitě aspoň pro Nietzscheány ze smečky Drago-Kazov, kteří ho pronásledují.

[14] Harper 2.0
/ Harper, verze 2.0 /
24.1.2003, 15:05

Když Andromeda vezme na palubu umírajícího trosečníka v záchranném modulu, Harper se proti své vůli stane nositelem nepohodlných informací a vzápětí i cílem zabijáka, vyslaného neznámou mocností s neznámými záměry.

[15] Forced Perspective
/ Násilná perspektiva /
27.1.2003, 14:45

Kapitán Hunt je zajat, dopraven na planetu Möbius a souzen pro zločiny, kterých se dopustil dávno před pádem Společenství systémů a předtím, než se stal kapitánem Andromedy. Zabil tenkrát vládce planety, diktátora Ferrina, a svrhl jeho vládu. Ponese teď trest za to, že před třemi sty lety plnil zadaný úkol?

[16] The Sum Of Its Parts
/ Součet jeho částí /
28.1.2003, 14:45

Na palubu Andromedy vnikne bez pozvání podivný návštěvník, kybernetický organismus HG-966HXCN5. Je to vyslanec strojové civilizace, známé jako Konsens Dílů. Přináší nabídku na spojenectví mezi Andromedou a Konsensem - zdá se ale, že jak kapitán Hunt, tak Konsens si vykládají pojem "spojenectví" po svém.

[17] Fear and Loathing in the Milky Way
/ Strach a svrab na Mléčné dráze /
29.1.2003, 14:50

Zatímco Dylan a Beka vedou diplomatická jednání, Trance a Harper padnou do drápů Gerentexe, svého bývalého zaměstnavatele, a jsou nuceni stát se nedobrovolnými pomocníky v jeho novém zločinném podniku. Zdá se, že zlotřilý Nightsider se tentokrát dal na dráhu hledače starožitností.

[18] The Devil Take the Hindmost
/ Poslední bere ďábel /
30.1.2003, 14:40

Kapitán Hunt a Bem se vydávají na pomoc kolonii Poutníků, kteří jsou ohrožováni nájezdy otrokářů, zatímco Andromeda se zbytkem posádky veze náklad humanitární pomoci thanské planetě Pythia, zdevastované nárazem komety. Jeden kapitán a jeden kněz ale není zrovna ta forma pomoci, v kterou Poutníci doufali.

[19] The Honey Offering
/ Svatební oběť /
31.1.2003, 14:40

Mírová smlouva mezi znepřátelenými nietzscheánskými smečkami Sabra a Jaguar má být stvrzena sňatkem mezi saberskou "první dcerou" Elssbett Mossadim a jaguárským arcivévodou Charlemagne Bolivarem. Kapitán Hunt se uvolí dopravit Elssbett k jejímu budoucímu muži. Její výsost má však na celou věc vlastní názor.

[20] Star-Crossed
/ Pronásledovaní osudem /
3.2.2003, 14:40

Andromeda se připlete k potyčce mezi ekoteroristy Restoriány a dopravní lodí; nestačí už loď zachránit a vezme proto alespoň na palubu posledního přeživšího pasažéra - androida Gabriela. Kapitán Hunt se rozhodne udeřit proti Restoriánům a mezi Andromedou a Gabrielem se zatím vyvíjí neobvyklý vztah.

[21] It Makes a Lovely Light
/ A vytváří krásné světlo /
4.2.2003, 14:40

Dylan dostane od Beky zvláštní dárek k narozeninám: hvězdnou adresu, která ho může zavést až na jeho rodnou planetu Tarn Vedra - domovský svět Vedranů, zakladatelů Společenství. Beka se ujme náročné pilotáže slipstreamem, ale zjistí, že se přecenila - a rozhodne se posílit své schopnosti nebezpečnou drogou.

[22] Its Hour Come `Round At Last
/ Nakonec nadešla její hodinka /
5.2.2003, 14:45

Andromedina osobnostní nastavení jsou nešťastnou náhodou přemazána neaktuální zálohou a počítač nyní nepoznává svého současného velitele ani posádku. Loď je neovladatelná - a naprosto bezbranná proti útoku obrovské přesily zuřivých Magogů...
(první část dvoudílu, pokračování v druhé sérii)Zavládla doba temna... Společenství systémů, které bývalo nejvelkolepější civilizací v dějinách, se zhroutilo.
Avšak posádka jedné lodi se zapřísáhla překonat temnotu a znovu roznítit světlo civilizace.

Na hvězdné lodi Andromeda naděje žije dál.


"Democracy may only be a few steps removed from Anarchy, but at least it`s not as loud."

 - Crowned in Starlight, Than Hegemon, C.Y.9843


Gene Roddenberry`s Andromeda © Tribune Entertainment

Design & text webu © StarTrek.CZ
Tento web není oficiálním informačním zdrojem a slouží pouze pro vzdělávací účely na nekomerční bázi.
Poslední úprava proběhla 01.01.1970