Gene Roddenberry`s ANDROMEDA

andromeda | CZ

seriál
o seriálu -
seznam epizod -
postavy -
svět
různé

star trek | CZ

seriál
různé

1.4. CY10087, 04:15


::::::::: seznam epizod

[1] Under the night
/ Potmě /
7.1.2003, 15:05

Hvězdná loď Andromeda je při pokusu o únik z nietzscheánské pasti lapena v gravitačním vlivu černé díry. Odtud je vysvobozena až po třech stovkách let skupinou námezdních dobrodruhů z lodi Eureka Maru, kteří mají v úmyslu prodat ji bohatému kupci. Netuší ale, že na palubě je jeden přeživší: kapitán Andromedy Dylan Hunt.
(první část pilotního dvoudílu)


[2] An affirming flame
/ Plamen přesvědčení /
8.1.2003, 15:10

Pokus o získání vlády nad Andromedou se dobrodruhům z lodi Eureka Maru opravdu vymyká z rukou; jejich zaměstnavatel Gerentex se ukazuje nejméně tak nebezpečný jako naštvaný kapitán Hunt. Jenomže s Huntem člověk aspoň ví, na čem je...
(druhá část pilotního dvoudílu)


[3] To Loose the Fateful Lightning
/ Vypustit osudový blesk /
9.1.2003, 15:10

Posádka Andromedy odhaluje tajemství opuštěné stanice Vrchní stráže uprostřed teritoria Magogů. S hrůzou zjistí, že není tak docela opuštěná. Žijí zde potomci původní posádky a mají k dispozici zbraňový potenciál, který by mohl vyhladit život v celém širokém okolí - a to okolí s ním.

[4] D Minus Zero
/ D minus nula /
10.1.2003, 15:10

Zatímco loď Andromeda je cílem útoku neznámé a extrémně silné cizí lodi, její palubní počítač odhaluje dosud skryté stránky své osobnosti. Kritická situace přinese první zkoušku vzájemné důvěry mezi kapitánem Huntem a jeho posádkou.

[5] Double Helix
/ Dvojitá šroubovice /
13.1.2003, 15:05

Andromeda musí vyřešit spor mezi Thany a nietzscheánskými piráty. Jediný, kdo může situaci vyřešit, je Tyr Anasazi - je ale na místě mu důvěřovat?

[6] Angel Dark, Demon Bright
/ Temný anděl, zářící démon /
14.1.2003, 15:10

Kapitánu Huntovi se (zásluhou Trancina mimořádně divokého letu slipstreamem) naskýtá neopakovatelná příležitost zvrátit osud Společenství. Nebo neopakovatelná příležitost ho nezvrátit - to podle toho, z jakého úhlu se na to díváte.

[7] The Ties That Blind
/ Oslepující pouta /
15.1.2003, 15:15

Andromeda pomůže lodi v nouzi a způsobí si tím nemalé problémy. Na palubě je totiž kromě významného představeného církve Poutníků též jedna známá firma - bratr Beky Valentinové.

[8] The Banks of the Lethe
/ Břehy Léthé /
16.1.2003, 15:10

Na palubě Andromedy hostují dva perseidští vědci, kteří mají za úkol zkoumat černou díru, v níž byla loď tři sta let uvězněna. Harper se pro změnu pouští do experimentů s teleportací... a když se jedno spojí s druhým, začnou se dít věci. Obětuje kapitán Hunt to, čím je, aby získal zpět to, co kdysi měl?

[9] A Rose in the Ashes
/ Růže v popelu /
17.1.2003, 15:05

Kapitán Hunt a Andromeda se pokoušejí šířit ideály obnoveného Společenství. Narazí však na jistou míru nepochopení a zdá se, že tentokrát se z toho jen tak nedostanou.

[10] All Great Neptune`s Ocean
/ Velký Neptunův oceán /
20.1.2003, 15:05

Rozhovory o přijetí Castalie do obnoveného Společenství ztroskotají, když je castalijský vyjednavač na palubě Andromedy zavražděn. Kdo to udělal - a proč?

[11] The Pearls That Were His Eyes
/ Perlové měl oči /
21.1.2003, 15:05

Rodina Beky Valentinové je sice divná - ale její rodinní přátelé jsou ještě divnější. To se ukáže ve chvíli, kdy Beka po letech navštíví otcova obchodního společníka Sida, kterého má v živé paměti jako milého strýčka...

[12] The Mathematics of Tears
/ Matematika slz /
22.1.2003, 15:05

Andromeda narazí na svou sesterskou loď Pax Magellanic - po třech stech letech naprosto nedotčenou a s kompletní posádkou! Srdce jásá nad tím setkáním, ale rozum napovídá, že tu asi nebude vše úplně v pořádku. Jaké tajemství skrývá Pax Magellanic?

[13] Music of a Distant Drum
/ Hlas vzdáleného bubnu /
23.1.2003, 15:05

Tyr havaruje s Eureka Maru na neznámé planetě a utrpí ztrátu paměti. Jeho jediné pouto s minulostí je velká kovová bedna, ve které je jistě něco velice důležitého. Důležitého určitě aspoň pro Nietzscheány ze smečky Drago-Kazov, kteří ho pronásledují.

[14] Harper 2.0
/ Harper, verze 2.0 /
24.1.2003, 15:05

Když Andromeda vezme na palubu umírajícího trosečníka v záchranném modulu, Harper se proti své vůli stane nositelem nepohodlných informací a vzápětí i cílem zabijáka, vyslaného neznámou mocností s neznámými záměry.

[15] Forced Perspective
/ Násilná perspektiva /
27.1.2003, 14:45

Kapitán Hunt je zajat, dopraven na planetu Möbius a souzen pro zločiny, kterých se dopustil dávno před pádem Společenství systémů a předtím, než se stal kapitánem Andromedy. Zabil tenkrát vládce planety, diktátora Ferrina, a svrhl jeho vládu. Ponese teď trest za to, že před třemi sty lety plnil zadaný úkol?

[16] The Sum Of Its Parts
/ Součet jeho částí /
28.1.2003, 14:45

Na palubu Andromedy vnikne bez pozvání podivný návštěvník, kybernetický organismus HG-966HXCN5. Je to vyslanec strojové civilizace, známé jako Konsens Dílů. Přináší nabídku na spojenectví mezi Andromedou a Konsensem - zdá se ale, že jak kapitán Hunt, tak Konsens si vykládají pojem "spojenectví" po svém.

[17] Fear and Loathing in the Milky Way
/ Strach a svrab na Mléčné dráze /
29.1.2003, 14:50

Zatímco Dylan a Beka vedou diplomatická jednání, Trance a Harper padnou do drápů Gerentexe, svého bývalého zaměstnavatele, a jsou nuceni stát se nedobrovolnými pomocníky v jeho novém zločinném podniku. Zdá se, že zlotřilý Nightsider se tentokrát dal na dráhu hledače starožitností.

[18] The Devil Take the Hindmost
/ Poslední bere ďábel /
30.1.2003, 14:40

Kapitán Hunt a Bem se vydávají na pomoc kolonii Poutníků, kteří jsou ohrožováni nájezdy otrokářů, zatímco Andromeda se zbytkem posádky veze náklad humanitární pomoci thanské planetě Pythia, zdevastované nárazem komety. Jeden kapitán a jeden kněz ale není zrovna ta forma pomoci, v kterou Poutníci doufali.

[19] The Honey Offering
/ Svatební oběť /
31.1.2003, 14:40

Mírová smlouva mezi znepřátelenými nietzscheánskými smečkami Sabra a Jaguar má být stvrzena sňatkem mezi saberskou "první dcerou" Elssbett Mossadim a jaguárským arcivévodou Charlemagne Bolivarem. Kapitán Hunt se uvolí dopravit Elssbett k jejímu budoucímu muži. Její výsost má však na celou věc vlastní názor.

[20] Star-Crossed
/ Pronásledovaní osudem /
3.2.2003, 14:40

Andromeda se připlete k potyčce mezi ekoteroristy Restoriány a dopravní lodí; nestačí už loď zachránit a vezme proto alespoň na palubu posledního přeživšího pasažéra - androida Gabriela. Kapitán Hunt se rozhodne udeřit proti Restoriánům a mezi Andromedou a Gabrielem se zatím vyvíjí neobvyklý vztah.

[21] It Makes a Lovely Light
/ A vytváří krásné světlo /
4.2.2003, 14:40

Dylan dostane od Beky zvláštní dárek k narozeninám: hvězdnou adresu, která ho může zavést až na jeho rodnou planetu Tarn Vedra - domovský svět Vedranů, zakladatelů Společenství. Beka se ujme náročné pilotáže slipstreamem, ale zjistí, že se přecenila - a rozhodne se posílit své schopnosti nebezpečnou drogou.

[22] Its Hour Come `Round At Last
/ Nakonec nadešla její hodinka /
5.2.2003, 14:45

Andromedina osobnostní nastavení jsou nešťastnou náhodou přemazána neaktuální zálohou a počítač nyní nepoznává svého současného velitele ani posádku. Loď je neovladatelná - a naprosto bezbranná proti útoku obrovské přesily zuřivých Magogů...
(první část dvoudílu, pokračování v druhé sérii)Zavládla doba temna... Společenství systémů, které bývalo nejvelkolepější civilizací v dějinách, se zhroutilo.
Avšak posádka jedné lodi se zapřísáhla překonat temnotu a znovu roznítit světlo civilizace.

Na hvězdné lodi Andromeda naděje žije dál.


"The heavens burned, the stars cried out
And under the ashes of infinity,
Hope, scarred and bleeding,
breathed its last."

 - Ulatempa Poetess: "Elegy for the Commonwealth", C.Y.9823


Gene Roddenberry`s Andromeda © Tribune Entertainment

Design & text webu © StarTrek.CZ
Tento web není oficiálním informačním zdrojem a slouží pouze pro vzdělávací účely na nekomerční bázi.
Poslední úprava proběhla 01.01.1970