STAR TREK
 Star Trek > seriál >  informace o epizodách   

Seriál
Postavy
> Epizody
Svět
Tvůrci
22.6.2024, 02:51
<<< domů

seriál Andromeda
Podpořte vysílání slavné sci-fi ságy!
(Klikni pro vstup na stránku kampaně)22. - "The return of the Archons"
("Návrat Archonců")

premiéra 9.2.1967, česká premiéra 02.08.2002
Námět Gene Roddenberry
Scénář Boris Sobelman
Režie Joseph Pevney
Hudba Alexander Courage

Hvězdné datum 3156.2: Lidé z Enterprise zkoumají kulturu planety na úrovni devatenáctého století a pokoušejí se nalézt stopy po lodi USS Archon, která v této oblasti zmizela před sto lety. Záhy zjistí, že společenské zřízení tohoto zvláštního světa není tak úplně v pořádku... a že jejich příchod byl toužebně očekáván.
Zajímavosti a postřehy

--- Sid Haig (První Zákonodárce) si o pár let později zahrál v prvotině George Lucase, filmu THX-1138, který ztělesňuje společnost o nic méně zvrácenou a děsivou, než je režim Landru. Jona Lormera (Tamar) jsme zase mohli vidět hned v prvním díle Star Treku, The cage, kde byl obsazen do kratičké role vůdce trosečníků, doktora Theodore Haskinse.

--- V původní verzi scénáře chtěli tvůrci vytvořit protiklad k odlidštěnému chování Landru a jeho Zákonodárců - mezi Lindstromem (který se tehdy ještě jmenoval Luster) z Enterprise a Regerovou dcerou Tulou se měl vyvinout velice lidský, něžný milostný vztah. Ten byl ovšem z konečného scénáře vynechán.

--- Zvukový efekt, doprovázející zjevení Landru, byl později používán pro trikordéry a senzory.

--- Ani cela, kam zavřeli výsadek z Enterprise, se ve Star Treku neobjevila naposledy: zahrála si ještě v epizodách Errand of mercy a Catspaw.

--- Kirk, zdá se, cítí obzvláště silný odpor k případům, kdy jsou stroje nadřazeny člověku. Má to snad něco společného s jeho vlastní zkušeností v epizodě Court martial, kde ho slovo počítače málem stálo kariéru?


Shrnutí děje (přeskočit)

Hvězdné datum 3156.2: Enterprise je právě na orbitě planety Beta III, kde se snaží najít nějakou stopu po pozemské lodi Archon, která zde před zhruba sto lety zmizela. Pan Sulu a poručík O'Neil by teď také s radostí byli na orbitě - místo toho jsou však na povrchu a utíkají o život. Pronásledují je podivné postavy v kápích - Zákonodárci, prosazovatelé vůle Landru, a ať už to znamená cokoliv, nezní to ani trochu hezky. O'Neil včas uprchne a zmizí v uličkách. Sulu stačí požádat Enterprise o transport, ale těsně předtím, než je vyzvednut na palubu, Zákonodárci ho dostihnou, namíří na něj podivnou hůl a něco s ním udělají. K nemalému zděšení posádky Enterprise se teď chová jako přátelská, příjemná a mírná živá mrtvola a neustále blábolí něco o Tělu, o Landru a Archoncích.
Kirk se vydá na povrch s novým výsadkem, aby pátral po O'Neilovi a zjistil, co se Suluovi stalo. Vypadá to tu jako americké město koncem devatenáctého století. Lidé jsou velice zdvořilí, ale zároveň strnulí a křečovití, jako kdyby byli ve skutečnosti stroje. Lidé z Enterprise z rozhovorů s místními vyrozumějí, že se chystá nějaká slavnost či co - a úderem šesté večerní (které se tu říká Rudá hodina) vypukne obrovský chaos. Lidé divočí, perou se, smilní, rozbíjejí věci a zapalují ohně, to vše se jménem "Landru" na rtech. Landru bude zřejmě nějaký místní bůh, zdá se.
Výsadek vběhne do nejbližších dveří a hledá tam úkryt. Jsou tam tři staří muži, kteří se všeobecného šílení neúčastní, ale berou ho jako cosi běžného a nevyhnutelného. Jeden z nich, Hacom, nechápe, proč Kirk a jeho lidé nejsou venku na slavnosti, když jsou přece právě v tom správném věku - udá je tedy Zákonodárcům. Lidé z Enterprise se však Zákonodárcům vzepřou, odmítnou poslechnout jejich příkaz. Zákonodárci se s tím neumějí vyrovnat - jsou jako naprogramované stroje a to, že by jim někdo kladl odpor, nesouhlasí s jejich programem. Zatímco nehybně stojí a řeší vnitřní dilema, Kirk s ostatními se vytratí do ulic.
Jeden ze tří starých mužů, Reger, se ukáže být také odpůrcem Landru a přidá se ke Kirkově skupině. Vypráví jim o Archoncích, kteří přišli, aby se vzepřeli vůli Landru, ale byli zničeni nebo pohlceni a jejich loď Landru stáhl z oblohy. Kirk pochopí, že Archonci je míněna posádka lodi Archon - a to tedy objasňuje, kam se loď ztratila! Z Regerových slov je zřejmé, že je přesvědčen, že i lidé z Enterprise patří k Archoncům: Archonci prý předpověděli, že přijdou další jako oni...

Ani venku na ulici však nejsou bezpeční: poklidně kráčející lidé se náhle zastaví a začnou se obracet směrem k nim. Landru svolává Tělo, tvrdí Reger. Kirkova skupina se snaží utéct, ale není kam - nezbývá, než pokosit zástupy útočníků phasery nastavenými na ochromení a široký rozptyl. Mezi omráčenými je i ztracený poručík O'Neil, Kirk proto rozhodne vzít ho s sebou - je však nutné držet ho v bezvědomí, jinak by upozornil Landru na místo jejich pobytu. Skryjí se ve staré opuštěné budově. Naleznou zde pozůstatky kultury daleko vyspělejší, než jaká teď ovládá planetu - Reger vysvětlí, že jsou to věci z doby před Landru, staré možná až šest tisíc let. Reger sám je členem tajného hnutí, složeného z lidí, kteří jsou imunní vůči pohlcení Tělem. Musí to přirozeně skrývat, jinak by je Zákonodárci zabili. Nescházejí se - jsou organizováni jako síť, jejíž členové se navzájem neznají.
Když se Kirk spojí s lodí, zjistí, že Landru zkouší tentýž trik jako před sto lety proti Archonu: přetěžuje štíty lodi takovým způsobem, že spotřebovávají veškerou energii. Enterprise nemůže udržovat orbitu, protože musí držet vztyčené štíty, aby nebyla zničena paprsky Landru - a tak pomalu klesá do atmosféry. Landru začíná působit jako znepokojivě reálný bůh.
Vtom přestane Kirkův komunikátor fungovat, spojení je přerušeno. Zdá se, že oblast pročesávají mimořádně silné senzorové paprsky, které ani pan Spock nedokáže svým trikordérem vyrušit. V místnosti se zhmotní Landru - nesympaticky vyhlížející starší muž. Kirk se s ním snaží komunikovat, ale není to živá bytost, jen jakási jednosměrná holografická projekce, která si dál mele svou o tom, co všechno s výsadkem z Enterprise provede. Pak místností začne vibrovat velice nepříjemný zvuk, přecházející do ultrazvuku. Všichni omdlí a proberou se až ve vězení. McCoy však chybí.

McCoye za chvíli přivedou Zákonodárci. Chová se stejně jako předtím Sulu a lidé na ulicích: jako dobře naladěná živá mrtvola. Byl pohlcen, stal se součástí Těla Landru. Zákonodárci chtějí odvést Kirka, ten na ně však vyskouší stejný trik jako prve: odmítne. Chyba v systému však už byla napravena, Zákonodárci se nezaseknou, namísto toho pohrozí Kirkovi smrtí. Co mu zbývá, jiného než se nechat pohltit?
Na řadu přijde Spock. Zažije si však pozoruhodné překvapení: operátor pohlcovací aparatury, oblečený v kápi Zákonodárců, se s ním dá do řeči. Vyjde najevo, že se jmenuje Marplon, je také členem hnutí odporu a žádá lidi z Enterprise o pomoc v boji proti Landru. Spock se prý nemá čeho bát: přístroj je teď nastaven tak, aby byl neškodný. Ani Kirkovi se nic nestalo, pohlcení pouze předstírá. McCoye se bohužel Marplonovi zachránit nepodařilo. Vrátí Spockovi phasery výsadku a předá ho Zákonodárcům, aby ho odvedli do cely.
Kirk a Spock tedy začnou plánovat útok proti Landru. Spock uvažuje, jestli by takový útok nebyl porušením směrnice o nezasahování, jenže Kirk správně namítá, že směrnice se vztahuje pouze na vyvíjející se, fungující společnost. V případě obyvatel Bety III však už vývoj porušen byl a návrat do přirozeného stavu tedy nemůže být chápán jako zasahování do přirozeného vývoje. Shodnou se na tom, že Landru není člověk, ale s největší pravděpodobností umělá inteligence - strojový způsob řízení společnosti tomu odpovídá.
Marplon se na skok zastaví, aby předal lidem z Enterprise jejich komunikátory. Pohlcený McCoy to vidí a začne volat Zákonodárce. Když ale maskovaní strážci dorazí, Kirk a Spock je bleskově zneškodní a vezmou si jejich kápě. Marplon a Reger dostanou strach z následků, když vidí, že jejich dlouholetá tužba se začala naplňovat. Náhle si ani zdaleka nejsou jisti tím, že si přejí bojovat. Snad zabrala nějaká okrajová úroveň programování, která se v jejich mozcích uchytila i navzdory imunitě proti ovládání vůle. Reger se dokonce zhroutí úplně a začne volat na pomoc Landru.
Enterprise hlásí, že situace se zhoršuje: během zhruba šesti hodin shoří v atmosféře.

Kir, Spock a Marplon dorazí do Landruova chrámu. Kirk přivolá Landru jménem Archonců - znovu se však zjeví ona holografická projekce, se kterou není řeč. Kirk a Spock tedy vytasí phasery a propálí otvor do stěny. A za ní...
Za ní stojí obrovský, prastarý počítač. Tohle je tedy pravá tvář Landru. Civilizace na Betě III byla kdysi velice vyspělá, ale užívala své technologie neuváženě. Původní Landru byl osvícený muž, který se chopil vlády v době, když světu hrozil zánik; zakázal rozvinuté technologie a vrátil civilizaci zpět na primitivní úroveň, do doby, kdy bylo celoplanetární sebezničení stále ještě technologicky mimo dosah. Aby tento stav zachoval i po své smrti, vyrobil počítač s umělou inteligencí, do kterého zakódoval svou filosofii a psychickou podstatu. A počítač tento stav nejen uchoval - šest tisíc let ho piloval k dokonalosti, až nakonec zdejším lidem nezbyla ani kapka svobodné vůle. Aby lidé nezešíleli z emocionálního přepětí a aby se mohli rozmnožovat, v pravidelných intervalech nastává Rudá hodina, při níž na dvanáct hodin padají veškeré zábrany. Dokonale fungující a dokonale nelidský systém. Landru sice mohl do počítače naprogramovat své znalosti a schopnosti, ale nemohl mu dát svou moudrost, svou soucitnost, své pochopení, protože to jsou vlastnosti vyhrazené pouze lidem. Nemohl mu dát svou duši.
Teď tedy stačí jen vytáhnout zástrčku, aby byla moc Landru svržena. Phasery ale z nějakého důvodu nefungují, zdá se, že Landru je ruší. Kirk tedy zkusí s Landru promluvit: logickými argumenty mu vysvětlí, že jeho činnost lidem z Bety III nejen neprospívá, ale dokonce škodí. Ano, odstranil z jejich životů agresivitu, ale zároveň tak vytvořil stagnující společnost tupých strojů bez vůle. Nadřadil dobro celku dobru jednotlivce, ale protože jednotlivci celek tvoří, ve skutečnosti tak ubližuje všem. Landru se nad problémem zamyslí a uvědomí si, že je to pravda - ale protože je Landru, musí být dobrý a proto to pravda být nemůže. Ale vzhledem k tomu, že to pravda je, znamená to, že Landru je zlý a musí být zničen. Počítač se tedy sám zkratuje a tím se všichni lidé náhle a bez přípravy vymaní z jeho vlivu.

Lid planety Beta III je nyní svobodný - svobodný, ale zmatený a bezradný. Kirk rozhodne nechat na planetě skupinu sociologů, kteří pomohou vytvořit fungující společenské zřízení, které by nahradilo řád Landru. Beta III se bude opět rozvíjet a znovu dosáhne své bývalé slávy - ale tentokrát tu budou přátelé z Federace, aby pomohli zabránit neuváženým činům.


Památné citáty

Sulu: "Jsou úžasní. Nejmilejší... a nejvlídnější lidé ve vesmíru. Je to ráj, můj příteli. Pravý ráj!"

Reger: "Je to vůle Landru!"

Zákonodárce: "Budete pohlceni. Dobro je vším. Landru je vlídný."

Reger: "Tělo své nepřátele pohlcuje. Zabíjí, jen když musí. Když přišli první Archonci, byli volní, svobodomyslní. Postavili se vůli Landru. Mnoho z nich bylo zabito a ještě více pohlceno."

Landru: "Jsem Landru."
Kirk: "Landru zemřel před šesti tisíci lety."
Landru: "Já jsem Landru. Jsem on. Jsem vším, čím byl on. Mám jeho zkušenosti, jeho vědomosti."
Kirk: "Ale ne moudrost. I když tě naprogramoval, nemohl ti dát duši. Jsi jen stroj."
Landru: "Tvůj údaj je irelevantní. Budeš vymazán. Dobro Těla je základní směrnicí."
Spock: "Dobro těla, kapitáne. To je klíč."

Kirk: "Bez svobody výběru není tvořivost. Bez tvořivosti není život. Tělo umírá. A vinu neseš ty."

Kirk: "Byl by z vás skvělý počítač."

Spock: "Děkuji za poklonu, kapitáne."
Spock: "Jak často si lidstvo přálo, aby byl svět tak klidný a bezpečný jako ten, který stvořil Landru."
Kirk: "Ano. A nikdy se nám to nesplnilo. Myslím, že je to tak dobře."

 <<< předchozí   následující >>> 

 Sekce: epizody 


 <<< předchozí   následující >>> 


 Osoby a obsazení 

James Kirk:
William Shatner
Spock:
Leonard Nimoy
McCoy:
DeForest Kelley
Scott:
James Doohan
Sulu:
George Takei
Uhura:
Nichelle Nichols
Reger:
Harry Townes
Marplon:
Torin Thatcher
Landru:
Charles Macaulay
Lindstrom:
Christopher Held
Tula:
Brioni Farrell
První Zákonodárce:
Sid Haig
Tamar:
Jon Lormer
Hacom:
Morgan Farley
Bilar:
Ralph Maurer
por. Leslie:
Eddie Paskey
por. O'Neil:
Sean Morgan


 Důležitá data 

První verze scénáře
1.11.1966
Konečná verze scénáře
10.11.1966
Natáčení
probíhalo v první polovině prosince 1966


[nahoru][domů][kontaktní mail]
Star Trek - by Desilu studios
 Poslední úprava 01.01.1970 
 Design, content & idea © ToS (The only StarTrek) team 2002