STAR TREK
 Star Trek > seriál >  informace o epizodách   

Seriál
Postavy
> Epizody
Svět
Tvůrci
23.5.2024, 17:15
<<< domů

seriál Andromeda
Podpořte vysílání slavné sci-fi ságy!
(Klikni pro vstup na stránku kampaně)9. - "Balance of terror"
("Rovnováha hrůzy")

premiéra 15.12.1966, česká premiéra 19.4.2002
Scénář Paul Schneider
Režie Vincent McEveety
Hudba Fred Steiner

Hvězdné datum 1709.1: Neviditelná výzvědná loď nepřátelských Romulanů představuje pro Enterprise velkou hrozbu. Enterprise naopak představuje hrozbu pro Romulany. Posádky obou lodí jenom slouží své vlasti a touží se vrátit domů - do svého domovského přístavu však může dorazit jen jedna z nich.
Zajímavosti a postřehy

--- Představitel romulanského komandéra, Mark Lenard, se v jedné z budoucích epizod znovu objeví - jako Spockův otec, velvyslanec Sarek. Mladý a sebevědomý voják Decius (Lawrence Montaigne) se také objeví v jiné epizodě - také v roli Vulkance, tentokrát Spockova rivala Stonna. Že by na těch zvěstech o infiltraci romulanských zvědů do Federace bylo něco málo pravdy? :)

--- Romulanskou loď navrhl a zkonstruoval výtvarník Wah Chang, který se ovšem za svou práci nikdy nedočkal uvedení v titulcích. Model byl natáčen buď zavěšený na drátech, nebo položený na podložce. Už nikdy víc nebyl ve Star Treku použit - třebaže se později objevuje, jedná se jen o záběry natočené pro Balance of terror.

--- Kaple na Enterprise je prostá jakékoliv náboženské symboliky. Je to prostě standardizovaná modlitebna, o níž se při konstrukci lodi předpokládalo, že poskytne přístřeší všem náboženstvím ve vesmíru - kterémuž účelu samozřejmě nemá šanci dostát. Už proto, že (pokud by to někoho zajímalo) je to jen dočasně přestavěná transportní místnost.

--- Romulanský komandér a kapitán Jim Kirk jsou opravdu stejní - víc, než si možná uvědomují. Oba slouží své vlasti jak nejlépe dovedou, třebaže oba mají obavy z možných důsledků. Oba přistupují k protivníkovi zcela bez předsudků. Oba mají postaršího, moudrého přítele - Romulanův setník je paralelou Kirkova McCoye.

--- Enterprise střílí z phaserů, ale nikoliv souvislým paprskem - spíše jakýmisi pulsy, které se trochu podobají fotonovým torpédům. Jedná se o nově namontovaný typ phaserů, nebo si Scotty jenom hrál s emitory ve snaze zlepšit výkon?


Shrnutí děje (přeskočit)

Hvězdné datum 1709.1: na Enterprise se chystá svatba - ve vesmíru ne právě běžná, ale přesto milá událost. Ženich je Robert Tormolen, nevěsta Angela Martine, oba specialisté na obsluhu phaserů. Pro svatbu je věru neobvyklý čas, protože Enterprise se právě pohybuje na samé hranici Federace, v oblasti podél Neutrální zóny, oddělující Federaci od nepřátelského Romulanského hvězdného impéria. Přesto je to vhodné rozhodnutí, protože co by mohlo morálku posádky pozvednout víc než svatba na palubě? Kirka, který má oddávat, však tíží jedna věc: hlídková stanice 2, jedna z mnoha předsunutých strážních stanic na asteroidech podél Neutrální zóny, se před časem odmlčela, a nedávno zmlkla i sousední stanice 3. Snad to není nic závažného.
Po prvních pár slovech však oddávajícího přeruší kvílení poplašných sirén. Můstek hlásí, že se právě ozvala základna 4, kterou napadl neznámý nepřítel. Svatba tak vezme rychlý konec a všichni spěchají na svá místa.

Je celkem zřejmé, kdo asi zaútočil - Romulané, s nimiž byla Země před sto lety v kruté a krvavé válce. Byli krutí a nemilosrdní, nebrali zajatce a sami se nikdy nenechali zajmout. Nikdo ze Země jim nikdy nepohlédl do tváře. Když byli poraženi, kapitulovali a podle následné dohody bylo jejich území obklopeno Neutrální zónou - pásem nikoho, kam nesmí vkročit žádná z obou stran. Dodnes vzpomínka na romulanské války některé lidi z Federace pronásleduje. Jedním z nich je navigátor Stiles, jehož dědeček ve válce proti Romulanům padl. Nezdá se, že by onen stoletý odstup nějak ochladil Stilesovu chuť roznést Romulany na kopytech, pokud nějaké z nich potká.
Konečně se podaří opět navázat spojení s těžce poškozenou stanicí 4 - bohužel jen několik okamžiků poté se odkudsi vynoří neznámá nepřátelská loď a stanici definitivně zničí. Stanici, která byla tři kilometry pod povrchem asteroidu z téměř čistého železa a navíc obklopená pláštěm z rodinia, nejtvrdší známé slitiny. Síla zbraní nepřátelské lodi musí být úžasná - stejně jako jeji konstrukce. Diskovitý tvar se široce roztaženými křídly... a na spodní části namalovaným dravým ptákem, výsostným znakem Romulanů. Je zřejmé, že je tu po sto letech nová válka.
Romulané však mají tentokrát něco, co by mohlo válku rozhodnout v jejich prospěch: zařízení, které brání vizuální detekci tím, že ohýbá světlo a činí tak loď prakticky neviditelnou. Jediná jejich nevýhoda je to, že zařízení zřejmě spotřebovává velkou část energie - když chtějí střílet, nezbývá jim než maskovací clonu vypnout.

Romulanská loď nereaguje na pokusy o spojení. Kirk je zoufalý, neví jak problém vyřešit - jestliže nezareaguje, Romulané se vrátí domů, budou vyprávět o slabosti Federace a bude válka. Jestliže zareaguje a loď zničí, může válku vyvolat též. Jestliže zareaguje a bude sám poražen, válka je jistá. Jak to tedy řešit?
Kirk si naštěstí vzpomene na fintu ještě z dob ponorkových válek: zavěsí se s Enterprise za nepřátelskou loď a udržuje s ní krok tak, aby Enterprise vypadala na romulanských senzorech jen jako neškodný odraz. Počítá s tím, že zapnutá maskovací clona bude prakticky fungovat oběma směry - bude pohlcovat takové množství energie, že Romulané budou moci používat pouze nejslabší senzory s krátkým dosahem.
Stilesovi se to nelíbí. Rád by na Romulany udeřil přímo a smetl je z oblohy. Konec konců, oni zaútočili první, vplížili se na území Federace, zničili několik stanic Federace, tak proč je šetřit? Navíc je tu přece riziko, že Romulané mají na Enterprise zvěda. Kirk tuto možnost zváží a nechá na lodi pro jistotu vyhlásit pohotovost - ale vůbec se mu nelíbí Stilesův přístup.
Situace se dále vyvine, když se Uhuře podaří zachytit šifrovaný signál z cizí lodi. Spolu s ním se jí podaří odchytit i kus signálu z bezpečnostní kamery a poskytnout tak šokovaným lidem na Enterprise první pohled na Romulany. Vypadají úplně, ale úplně jako Vulkanci. Pohledy všech na můstku se jako na povel upřou na Spocka... a jestli tohle není voda na Stilesův mlýn, pak už nic. Právě našel svého romulanského špióna.
Samozřejmě že Kirk takovou možnost nepřijme. Spock ovšem nevylučuje, že Romulané a Vulkanci mohou mít společný genetický původ, a varuje, že pokud tomu tak je, bude nutné se před Romulany mít na pozoru. Prapůvodní, předreformační Vulkanci byli totiž krutí a násilničtí barbaři dokonce i podle pozemských měřítek...

Romulanský komandér má také své starosti. Právě kárá mladého ambiciózního vojáka Decia, který se na loď dostal z protekce - Decius totiž porušil rádiový klid, když vyslal zprávu o úspěšném splnění mise. Mise přitom ještě úspěšně splněna nebyla - nejprve se totiž musí loď vrátit v pořádku domů, a jedna taková neuváženě odeslaná zpráva by mohla snadno způsobit, že se už nikdy domů nevrátí.
Komandér má ale obavy ještě z něčeho jiného, nejen z toho, zda se mu podařilo pozemskou loď setřást. Začíná pochybovat o rozkazech, kterými se má řídit. Je zřejmé, že z nich nemůže vzejít nic dobrého, jen zase další válka. A on už je válkou strašlivě unaven - příliš unaven, než aby se mu chtělo znovu otevírat konflikt, který spal už sto let. Rozkazy jsou však rozkazy, pokyny velkého praetora jsou více než jasné: najít slabinu v obraně Federace a přinést o ní zprávy. Po pravdě řečeno si komandér ale není jist, jestli se vůbec chce vrátit... snad by bylo lepší, kdyby byli zničeni, pokud by to mohlo zabránit novému konfliktu. Jeho blízký přítel, starý a moudrý setník, marně hledá správnou radu pro tuto chvíli.

Enterprise, zavěšená za romulanskou loď, tímto tempem za méně než hodinu překročí hranice Neutrální zóny. Rozbor část zničené stanice odhalí šokující věc: romulanská zbraň, jakási ionizovaná plasma, změnila tvrdé rodinium v látku křehčí než sklo. Je zřejmé, že romulanské technologie jsou teď vývojově nadřazeny technologiím Federace. Takovou válku by Federace nemohla vyhrát - dokonce i před sto lety, když byli Romulané technologicky slabší, stálo mnoho a mnoho životů, než se podařilo zatlačit je zpět na jejich území. Miliony životů teď závisí na tom, co Enterprise udělá, jak Kirk zasáhne - a zda vůbec zasáhne. Neexistuje žádná správná cesta, jak současnou situaci řešit, protože jakýkoliv krok může vést ke strašlivé mezihvězdné válce. Pokud loď nezničí ještě na své straně hranice, bude její další pronásledování aktem války. Pokud loď nezničí vůbec, Romulané doma nahlásí, že nejslavnější loď Flotily se zalekla jejich zbraní a vzala do zaječích. A zničit Romulany nebude snadné - na neviditelný cíl se budou phasery zaměřovat náramně těžko.
Pan Stiles navrhuje útok - a Spock s ním kupodivu souhlasí. Podotýká, že pokud Romulané opravdu pocházejí z pravulkanců, nelze od nich čekat slitování. Stiles si o Spockovi ovšem i nadále myslí svoje...

Romulanský komandér udělá zásadní chybu: zavede svou loď do ocasu nedaleké komety v naději, že se tam mezi ionizovanými částicemi skryje před senzory Enterprise. Neuvědomí si ale to, v co Kirk doufá: že loď může zanechat ve chvostu komety viditelnou stopu, podle níž bude možné střílet daleko přesněji, než podle senzorů pohybu. Rychle si svou chybu uvědomí v okamžiku, kdy mu obsluha radarů hlásí, že odraz, který byl na senzorech posledních několik hodin, zmizel beze stopy. Dojde mu, že onen odraz byla ve skutečnosti loď Federace, a nařídí úhybné manévry. Právě včas!
Enterprise Romulany nezaměří a Kirk si s překvapením uvědomí, že velitel romulanské lodi udělal přesně to, co by udělal on sám. Nařídí pálit z phaserů naslepo v naději, že přecejen zasáhne. Netuší ovšem, jak moc se jeho naděje naplňují: romulanská loď je vážně poškozena a komandérův přítel, starý setník, zahyne pod uvolněným přístrojovým panelem. Romulan se tou ztrátou rozběsní a nařídí převést všechnu energii do zbraní.
Enterprise má však také problémy: obvody ovládání phaserů byly přetíženy a vyhořely. Jednoduše není čím střílet, Enterprise je bezzubá. Když Romulané vystřelí svou strašlivou zbraň, nezbývá než se dát na útěk - a Enterprise jen tak tak stačí vyletět z dosahu zbraně předtím, než je zasažena. Ano, romulanská zbraň má naštěstí omezený dosah - ale romulanská loď se opět zamaskovala a zmizela. Opět nastává pronásledování. Do vstupu do Neutrální zóny zbývá minuta. Je rozhodnuto, že Enterprise musí Romulany dostihnout dřív, než se vrátí na své území.
Romulané prchají marně. Enterprise je jasně rychlejší. Romulané tedy zastaví a vyhodí přes palubu trosky, šrot a setníkovo tělo - v naději, že to Enterprise zmate. Nepodaří se: Spockovi je jasné, že zbylé trosky zdaleka neodpovídají hmotě romulanské lodi, takže Romulané nebyli zničeni. Jen čekají poblíž, zamaskovaní a nehybní, aby zmizeli ze senzorů pohybu.

A tak následuje hra nervů: Enterprise se rozhodne předstírat mrtvého brouka stejně jako Romulané, takže obě lodi nehybně visí s odpojenými systémy a čekají, co udělá nepřítel. Romulané jsou sice maskovaní, ale díky spotřebě energie nejsou schopni Enterprise na senzorech vidět, takže jsou na tom vlastně obě strany stejně celých devět hodin a čtyřicet sedm minut. Tedy přesně do okamžiku, kdy Spock nešťastnou náhodou (nebo to snad ten romulanský špión udělal úmyslně?!) zavadí o spínač na svém panelu a vyšle do okolního prostoru signál jasný jako tisícovka žárovka v tunelu. Enterprise vyzradila svou přítomnost a nezbývá než se chopit iniciativy - začne couvat a zároveň pálit naslepo všude okolo. Stiles, který má zkušenosti s obsluhou phaserů, se nechá přeložit do poslední funkční phaserové střílny, aby posílil tamní oslabenou posádku
Romulané jsou zahnaní do kouta. Nezbývá jim už téměř žádná energie. Komandér se pokusí o poslední zoufalý tah - podstrčí Enterprise další várku trosek a v nich nechá ukrýt starou nukleární nálož, které jsou na lodi namontovány jako prostředek autodestrukce. Enterprise však nálož včas odhalí na senzorech a zničí ji ve vzdálenosti sta metrů, ještě dříve, než se stačí přiblížit k trupu. I tak je Enterprise poškozena více, než je Kirkovi milé - je ale stále akceschopná. Kirk se však opět rozhodne předstírat mrtvého brouka.
Romulané oslavují vítězství. Komandér si však není jist, jestli je rozumné pokoušet se protivníkovi zasadit konečný úder - vždyť sama romulanská loď je poškozena a má málo paliva. Nakonec se přecejen rozhodne zaútočit, na naléhání Decia. Ano, Decius má pravdu - ještě předtím, než se obrátí k domovu, je jejich povinností rozdrtit praetorovy nepřátele. Komandér nechce dát Deciovi možnost napadat svou autoritu a proto přikáže útok.

Enterprise je připravena. Jakmile se Romulané objeví, Kirk dává rozkaz k palbě. A nestane se vůbec nic.

V místnosti obsluhy phaserů se uvolnil uzávěr na potrubí s jedovatým chladícím médiem, které vyřadilo obsluhu dřív, než stačila něco udělat. Enterprise teď visí bezmocná proti Romulanům, kteří se chystají udeřit. Naštěstí včas zasáhne Spock - zjistí co se stalo, vnikne do místnosti obsluhy a v poslední chvíli zahájí palbu proti romulanské lodi. Pak vynese oba střelce, Tomlinsona i Stilese. Romulanská loď dostane přímý zásah a zůstane ochromena viset ve vesmíru.
Kirk se s Romulany spojí a nabídne jim evakuaci z poškozené lodi. Romulanský komandér odmítne: nechat se zajmout, to není a nikdy nebyla romulanská cesta. Jak politováníhodné, že se museli setkat za takových okolnosti - v jiném světě by možná mohli být přáteli...

Oslepující záblesk - a romulanská loď shoří v ohni nukleární exploze, kterou stisknutím tlačítka rozpoutal její velitel. Kirk náhle vidí Romulany v úplně jiném světle... nejsou to vůbec zrádní parchanti ani vraždící bestie, jen lidé, kterým bylo dáno narodit se na opačné straně hranice. Bojovali se ctí a se ctí též zemřeli. Kirk k nim cítí úctu... a nejen to. Cítí, že by si je mohl dokonce oblíbit - kdyby jen nebyli nepřátelé.

Pan Spock se chladícího média nadýchal víc než štědře, ale vulkanský metabolismus je naštěstí dost trvanlivý. Pan Stiles, kterému Spock zachránil život, se na svého novopečeného mimozemského přítele náhle dívá úplně novýma očima. Ale mladému Tomlinsonovi už nikdo život nevrátí, stejně jako Angele nikdo nevrátí jejího snoubence. Nedává to smysl. Nikdy to nedává smysl a nikdy to ani dávat smysl nebude.


Památné citáty

Spock: "Na Zemi se předpokládá, že jsou Romulané bojovní, krutí a zrádní. Co si Romulané myslí o Pozemšťanech, nevíme."

Stiles: "Můj děda sloužil ve Hvězdné službě. Byl kapitánem na jedné z lodí. Z té války se nevrátil."
Kirk: "To byla jejich válka. Ne naše. Nezapomeňte na to."

Kirk: "Pochybujete o mých rozkazech?"
Stiles: "Nikoliv, pane. Naznačuji, že můžeme mít na palubě romulanského špeha!"

Kirk: "Nechte svůj fanatismus v kajutě. Na můstku pro něj není místo."

Komandér: "Je dobře že se vracíme. Už dlouho jsem neviděl hvězdy domova."

Setník: "Pozor, komandére. Má přátele. Přátele, kteří mají moc. A moc je nebezpečná."
Komandér: "Nebezpečí a já jsme přátelé."

Komandér: "Nemusím vám říkat, co se stane když přineseme domů důkaz o slabině Pozemšťanů. A my budeme mít důkaz. Jejich velitel nás bude sledovat a až zaútočí, zničíme ho. Náš dar vlasti - další válka."
Setník: "My jsme ti silní. Není už to znamením války?"
Komandér: "Nemusí to tak být pořád. O kolik druhů už jsme takto přišli?"
Setník: "Naším údělem, komandére, je poslušnost."
Komandér: "Poslušnost. Povinnost. Smrt a zas jen smrt. Brzy jí bude mít i praetor dost. Setníku... někdy si přeji, abychom byli zničeni dříve než se vrátíme."

Spock: "Jsou-li Romulané odnoží Vulkanců, což je pravděpodobné, potom se útok stává nezbytností."

McCoy: "V týhle galaxii je pravděpodobnost tří milionů planet jako je Země. A v celém vesmíru tři miliony galaxií jako je naše. A v celé té obrovské množině je každý z nás jedinečný. Nezabíjej toho jménem Kirk."

Komandér: "Lituji že jsme se potkali takhle. Vy a já... jsme stejní. V jiné realitě bysme asi byli přátelé."

 <<< předchozí   následující >>> 

 Sekce: epizody 


 <<< předchozí   následující >>> 


 Osoby a obsazení 

James Kirk:
William Shatner
Spock:
Leonard Nimoy
McCoy:
DeForest Kelley
Scott:
James Doohan
Sulu:
George Takei
Uhura:
Nichelle Nichols
Janice Rand:
Grace Lee Whitney
Komandér:
Mark Lenard
Setník:
John Warburton
Decius:
Lawrence Montaigne
Andrew Stiles:
Paul Comi
Robert Tomlinson:
Stephen Mines
Angela Martine:
Barbara Baldavin
komandér Hansen:
Garry Walberg


 Důležitá data 

Konečná verze scénáře
14.7.1966
Doplněná konečná verze
8.8.1966
Natáčení
probíhalo koncem srpna 1966


[nahoru][domů][kontaktní mail]
Star Trek - by Desilu studios
 Poslední úprava 01.01.1970 
 Design, content & idea © ToS (The only StarTrek) team 2002