STAR TREK
 Star Trek > seriál >  informace o epizodách   

Seriál
Postavy
> Epizody
Svět
Tvůrci
23.5.2024, 16:50
<<< domů

seriál Andromeda
Podpořte vysílání slavné sci-fi ságy!
(Klikni pro vstup na stránku kampaně)34. - "Amok time"
("Čas amoku")

premiéra 15.9.1967, česká premiéra 1.11.02
Scénář Theodore Sturgeon
Režie Joseph Pevney
Hudba Gerald Fried

Hvězdné datum 3372.7: Pan Spock se začíná chovat velice divně, dokonce i na mimozemšťana. Projevuje agresivitu, je nevyrovnaný a zmatený, jedná iracionálně. Když sestru Chapelovou málem přizabije mísou polévky, pošle ho Kirk k doktorovi. McCoy zjistí šokující věc: Spock trpí chemickou a hormonální nerovnováhou, která může znamenat jeho smrt.
Zajímavosti a postřehy

--- Z této epizody je dobře patrné, jak moc jsou Vulkanci stále ještě kulturně příbuzní s válečnickými Romulany - i když už jen v oblasti prastarých tradic. Stříbrné ceremoniální přílby jsou velmi podobné těm, které jsou součástí romulanských uniforem v dílu Balance of terror, jsou snad jen o něco zdobnější; rituální šerpa, kterou má Spock uvázanou kolem pasu během zápasu, má zase velmi podobný vzorek jako barevné pásy na romulanských uniformách.

--- Jestliže to, co Vulkanci provádějí během pon farr, je jenom stínem jejich dávné divokosti a zuřivosti, Spock evidentně nepřeháněl, když v Balance of terror před Romulany varoval.

--- Theodore Sturgeon vytvořil scénář k této epizodě pouze na základě skutečnosti, že pan Spock pochází z Vulkanu, ze světa, jehož obyvatelé se řídí striktní logikou - neměl žádné jiné podklady o vulkanské kultuře a zvycích, protože Spock byl do té doby jediným Vulkancem ve Star Treku a o své rase toho nikdy mnoho nenamluvil. Dá se tedy říct, že Vulkance jako takové vytvořil Theodore Sturgeon. Tvůrčím procesem se nechal tak unést, že rozpracoval sám mnoho detailů vulkanské kultury, včetně jejich zvyků, tkanin jejich oděvů a konceptů zbraní. Bohužel, žádná další epizoda z prostředí Vulkanu už v hrané sérii nikdy natočena nebyla. Sturgeonova práce však nebyla zbytečná, protože v animované sérii se nám v díle Yesteryear naskytl fascinující pohled přímo na každodenní život Vulkanců a dokonce i během série filmové jsme se na Vulkan několikrát znovu vrátili.

--- Původní námět se lišil od konečné epizody jen v několika drobných detailech. Kirkovu kariéru nezachránila T'Pau, ale zařídil si to sám prostřednictvím svého známého v řadách zástupců Federace na planetě, kam měla Enterprise původně namířeno: tento Kirkův známý na kapitánovu přímluvu zajistil odklad ceremonií, jichž se měla Enterprise zúčastnit. Tato planeta se mimochodem nejmenovala Altair VI, ale Fontana IV, na počest nám všem dobře známé spoluautorky Star Treku (D.C.Fontana). Poněkud úsměvný moment původní verze příběhu je okamžik, kdy je ohlášen souboj ahn-woon; Kirk se podivuje, že nedostal žádnou zbraň, a netuší, že ahn-woon znamená "boj beze zbraně". V konečné verzi příběhu je ahn-woon název pro jakéhosi křížence praku, bola a popruhu pro stěhováky - snad aby divák nebyl zmaten stejně jako Kirk.

--- Hudba k této epizodě je jedinečně mimozemská a krásně vyvolává atmosféru nepochopitelné cizí kultury. Nejpopulárnější skladba, soubojový motiv, se natolik vryla do obecného povědomí, že byla během následujících let použita v několika parodiích.

--- Představitelka T'Pau, Celina Lovsky, má v originále naprosto skvostný cizí přízvuk, který ještě přitvrzuje celkový dojem "esence vulkanskosti", který z T'Pau doslova čiší a který bohužel české znění nedokázalo zcela podchytit. Ne, nebyl to naučený přízvuk, ale opravdová cizinka - přesněji řečeno Češka narozená ve Vídni, dcera operního skladatele Břetislava Lvovského. Do Států se přistěhovala v roce 1935 jako manželka budoucího slavného herce Petera Lorreho, pocházejícího ze slovenského Rožumberoku.

--- Malý slovníček pojmů:
pon farr - doslovně přeloženo "čas páření"
plak tow - "krvavá horečka", biologický stav podobný transu, k němuž dochází u Vulkanců prožívajících pon farr.
koon ut kal if fee - "sňatek či výzva", termín pro slavnostní svatební obřad, odehrávající se na prostranství k tomu určeném
kroykah - pokyn znamenající "dost"
lirpa - tyčová zbraň s palicí na jednom a obloukovým břitem na druhém konci.
ahn woon - jednoduchá, ale o to vražednější vulkanská zbraň z pásu kůže či látky se zpevněnými a zatíženými konci.

--- Termín "Finaglův zákon", který použije Kirk ("Ať už loď zakotví v kterémkoliv přístavu, nikdy to není tam, kde zrovna chcete být vy..."), původně označuje zlidovělou variantu Murphyho zákona. Termín ve svých příbězích zpopularizoval sci-fi spisovatel Larry Niven - a přes Nivenova přítele Sturgeona se dostal i do Star Treku.

--- Vulkanci se samozřejmě nezabíjejí při každém pon farru; v moderní době je naopak velice nezvyklé, aby žena žádala souboj. To právo však vulkanské ženy stále mají. Ale proč vlastně?
Muž přichází na koon ut kal if fee v době pon farr - v době, kdy jeho tělo ovládají hormony a pářící instinkty. Teoreticky by mělo dojít ke svatbě a následnému spojení; pokud však nastane ten ojedinělý případ, kdy žena odmítne muže přijmout, znamená to pro muže velmi bolestivou smrt v důsledku selhání organismu. Následuje tedy souboj na život a na smrt, kdy si žena volí svého zástupce - svého šampióna. Muž, který prochází krvavou horečkou, nemá v takovém souboji proti zdravému protivníkovi šanci obstát. Je snad souboj na koon ut kal if fee jakousi "ranou z milosti", která má odmítnutého uchránit utrpení?

--- Mnoho zajímavostí, týkajících se vulkanských partnerských svazků, si můžete přečíst v práci na toto téma, kterou na Euroconu 2002 přednášela T'Pel.


Shrnutí děje (přeskočit)

Hvězdné datum 3372.7: Enterprise míří k Altairu VI, aby zde zastupovala Federaci během diplomaticky velmi významné akce - inauguračního obřadu zdejšího nového presidenta. Doktor McCoy má však jiné starosti; pan Spock se začíná chovat podivně, dokonce ještě podivněji než dřív. Je agresivní, odmítá vyšetření a dokonce vyhrožuje nešťastnému doktorovi násilím, jestli se mu bude vrtat do soukromých záležitostí.
Jako by chtěl Spock McCoyovy obavy potvrdit, vzápětí hrubě napadne sestru Chapelovou za to, že mu přinesla vulkanskou plomeekovou polévku. Kajutu nejprve kvapně opustí sestra a vzápětí za ní i mísa polévky, která se narozdíl od sestry rozmázne po protější zdi chodby. Kdyby tohle udělal kdokoliv jiný, řeklo by se "nervy" - ale o co jde v případě, když to udělá ledově chladný Vulkanec?
Když Spock vyjde na chodbu za Chapelovou a spatří procházejícího Kirka s McCoyem, předloží kapitánovi zvláštní požadavek: žádá o neprodlenou dovolenou na své domovské planetě, na Vulkanu.

Kirk zajde za Spockem, aby si s ním přátelsky promluvil. Spock však nemůže nebo nechce nic říct; tvrdí pouze, že potřebuje odpočinek, a žádá Kirka, aby se s touto odpovědí spokojil. Kirk vidí, že stav jeho přítele a kolegy je opravdu znepokojivý; vydá tedy rozkaz, aby Enterprise zamířila k Vulkanu. Při současném kursu to bude znamenat odklon necelých tří světelných dní. Jenomže velení Flotily udělá Kirkovi čáru přes rozpočet: ceremonie na Altairu VI se odehraje o týden dřív! Za těchto okolností to ovšem na Vulkan a zároveň na Altair nelze stihnout. Kirk tedy přikáže zamířit k Altairu. Nedá se nic dělat. Když to Spock slyší, viditelně ztuhne.
Později toho dne, po službě, se v Kirkovi pohne svědomí a zavolá tedy na můstek, aby si ještě jednou ověřil, že se opravdu nedá stihnout oboje - jak povinnost, tak pomoc příteli. Je překvapen, když mu Čechov řekne, že loď už dávno k Vulkanu míří - na rozkaz pana Spocka! Kirk si to chce se Spockem vyřídit, ale Spock se dušuje, že o takovém rozkazu nic netuší. Nepopírá, že by ho vydal - ale neví o tom, a ani neví o důvodech, které by ho k tomu vedly. Kirk mu rozkáže hlásit se na ošetřovně na kompletní prohlídku; začíná mít o svého prvního důstojníka vážné obavy.

Výsledky vyšetření ho nikterak neuklidní. McCoy zjistil, že Spock se musí během týdne dostat na Vulkan, jinak zemře - zabije ho narůstající biochemická nerovnováha v jeho těle. Jestli si s tímhle bude někdo vědět rady, pak jedině Vulkanci. Spock nepromluví, to je jisté... i kdyby měl zemřít.
Kirk znovu zajde za Spockem a po dlouhé slovní přestřelce se konečně dostane k vysvětlení: Vulkanci mají pářící instinkt, který je nutí každých sedm let k návratu na určené místo, aby se během prastarého obřadu spojili se svou družkou, kterou jim vyvolili rodiče v sedmi letech věku při obřadu zasvěcení. Tomuto puzení a celému následujícímu období se říká pon farr - čas páření. Je to něco, co Vulkanci pečlivě skrývají před všemi cizinci a o čem raději nemluví ani mezi sebou. Stydí se za to období, během nějž ztrácejí veškerou logiku a chovají se jako jejich dávní předkové. Celá věc má kořeny v dobách, kdy dávní Vulkanci bojovali o své družky.
Kirk problém pochopí a zamíří s Enterprise nejvyšší rychlostí k Vulkanu i navzdory přímým rozkazům velitele Hvězdné flotily. To už je na pováženou - za tohle by mohl přijít o loď i o kariéru. Ale co je proti tomu lidský život?

Po příletu k Vulkanu se Spock chystá k přenosu na planetu. Vyžádá si ještě přítomnost Kirka a McCoye, s tím, že je jeho právo přivést si na obřad své nejlepší přátele coby důvěrníky. Dole na povrchu se zhmotní v oblasti uprostřed skal a vstoupí do velké kamenné arény. Toto je země Spockova rodu - jejich rodinné místo pro obřad koon ut kal if fee, což znamená sňatek či výzva. Ale jaká výzva?
To se dozvíme vzápětí. Už přichází svatební průvod; v jeho čele na nosítkách prastará vulkanská žena, kterou Kirk okamžitě pozná. Je to T'Pau, jediná osoba, která kdy odmítla nabídnuté křeslo v radě Federace. Následuje Spockova budoucí manželka T'Pring v doprovodu svého zvoleného důvěrníka, mladého Vulkance jménem Stonn. Průvod uzavírá skupina obřadníků - jeden maskovaný a s obrovskou sekerou v rukou, druzí dva nesoucí nějaké podlouhlé balíky. Svatební dary? Těžko. Spock vykročí do středu arény, aby udeřil na gong, který je tam zavěšený; T'Pring mu však zadrží ruku a zvolá: Kal if fee! Už je to tady: výzva. T'Pau Kirkovi vysvětlí, že žena má právo odmítnout svazek a žádat namísto toho souboj mezi právoplatným manželem a protivníkem, kterého si sama zvolí, aby se potom stala družkou a majetkem vítěze. Vskutku zajímavý způsob, jak vyřešit manželský trojúhelník - a oním třetím je v tomto svazku zřejmě mladý Stonn, který očividně jen jen čeká, až si ho T'Pring zvolí za svého šampióna. Ta kolem něj však projde, jako by ani neexistoval, a zvolí si... kapitána Kirka!

Protože Kirk je cizinec neobeznámený s tradicemi a způsoby boje, T'Pau mu nabídne možnost výzvu odmítnout. Kirk má však strach; na Spockovi je vidět, že je ve stále horším stavu a proti zdravému protivníkovi nemá očividně šanci vyhrát. Jim je přesvědčen, že se prostě nechá Spockem porazit, čest bude zachráněna a vše bude v pořádku. Přijímá tedy, a T'Pau jeho souhlas přijímá i navzdory Spockovým nesouvislým protestům. Teprve poté, co se ukáže, že v podlouhlých balících nesených obřadníky se skrývají nebezpečně vypadající a ostře nabroušené zbraně, lirpy, sdělí prastará Vulkanka nic netušícím Pozemšťanům sladké tajemství: tento boj je na smrt.

Výzva byla přijata dle zákona a Kirkovi nezbývá nic jiného, než se pustit do nebezpečného tance kolem nabroušené půlkruhové čepele Spockovy lirpy. Jediná další alternativa je maskovaný Vulkanec s obrovskou sekerou... připravený neprodleně zasáhnout proti tomu zbabělci, který by chtěl prchnout ze souboje nebo rušit obřad. Spock však, třebaže ve velmi špatném zdravotním stavu, je velmi nebezpečným soupeřem. Kirk začíná cítit, že už nedokáže dlouho jen uhýbat Spockovým ranám; bude ho muset zabít či zneškodnit, jinak zahyne jeho rukou. To však bude hodně těžké, protože vzápětí přijde kapitán o svou lirpu. Naštěstí se Kirkovi podaří odzbrojit i Spocka a T'Pau zastaví souboj. Teď bude následovat druhé kolo se zbraní, známou jako ahn woon - s nejstarší a nejvražednější zbraní, jakou vulkanská kultura zná.
McCoy stačí na poslední chvíli T'Pau zarazit. Navrhuje, aby směl Kirkovi vstříknout injekci, která bude kompenzovat účinky horka a řídké atmosféry Vulkanu a dá tak Kirkovi alespoň minimální šanci na vítězství. T'Pau souhlasí, vidí to jako poctivou žádost. Kirk tedy dostane injekci a vzápětí obdrží podivný pruh tkaniny se závažíčky na obou koncích. Nemá ani ponětí, co by měl s touto "nejvražednější zbraní" vlastně dělat. Zkusí sebrat se země kámen a použít ji jako prak; to však asi není správná cesta. Spock ahn woon nejprve švihnutím ovine Kirkovi kolem nohou a strhne ho na zem; vzápětí pruhem obtočí kapitánovi hrdlo a začne ho škrtit. Jen pár okamžiků trvá, než Kirk upadne do bezvědomí a zemře. Takový je konec jednoho z nejsilnějších přátelství ve vesmíru: jeden zahynul rukou druhého.

McCoy se s mrtvým přenese zpět na loď, zatímco "vítězný" Spock, kterému se díky souboji vyplavil z těla všechen ten nadbytek hormonů a škodlivých chemikálií, se chystá vrátit na loď, aby se dobrovolně vydal do rukou spravedlnosti na nejbližší Hvězdné základně. Ještě předtím se ale jde rozloučit s T'Pring a T'Pau.
Od T'Pring chce však Spock slyšet především vysvětlení. Proč odmítla domluvené spojení, a proč si zvolila jako šampióna Spockova nejlepšího přítele? Je to jednoduché, jako ostatně ve všech podobných případech. Spock odešel z Vulkanu, stal se prakticky legendou, ale byl nedosažitelný a vzdálený. Na dosah byl Stonn; měl o T'Pring zájem a ona měla zájem o něj. Volbou Kirka za svého šampióna neměla co ztratit, zatímco získat mohla přesně to, co chtěla. Kdyby zvítězil Kirk, odmítl by ji a ona by měla Stonna. Kdyby zvítězil Spock, zřekl by se jí za to, že se ho odvážila vyzvat, a ona by měla zase Stonna. A kdyby se jí přecejen nezřekl, stejně by odešel - a jí by zase zůstal Stonn, se Spockovým jménem a majetkem coby příjemným přívažkem. Bezchybná logika. Spock se nerozmýšlí a přenechává T'Pring Stonnovi; pokud bude i v budoucnu stejně bezohledně logická, bude mladý Vulkanec po jejím boku více než dostatečně potrestán za to, že si chtěl začínat se zadanými ženami. Škoda jen, že kvůli tomu musel zemřít Spockův nejlepší přítel.

Spock se vrátí na loď a navštíví McCoye na ošetřovně, aby ho pověřil vyřízením několika záležitostí ještě předtím, než se vzdá velení. Překvapí ho ale McCoyova povznesená a téměř bezstarostná nálada, která je v přímém rozporu s tím, co se stalo dole na povrchu. Spock pochopí teprve v okamžiku, kdy za sebou zaslechne Kirkův hlas. McCoy si trochu pohrál s ampulemi a vstříkl Kirkovi nervově paralytickou látku, která ho odbourala dřív, než ho Spock stačil zabít "doopravdy". Kuriózní přístup k fair play - ale bezesporu účinný. Vzhledem k tomu, že T'Pau zařídila Enterprise u Hvězdné flotily dodatečné svolení k zastávce na Vulkanu, dalo by se říct, že je vlastně vše úplně bez problémů.
Kirkovo zmrtvýchvstání má však na našeho Vulkance pozoruhodný účinek. Spock je na okamžik v šoku, vyjekne "Jime!" a pak se po jeho tváři rozlije široký a zářivý úsměv, který zmizí stejně rychle jako se objevil. Jim žije! Cože, emoce, nadšení? Ne, v žádném případě, Spock takovou možnost striktně odmítá. Byl to pouze logický projev úlevy nad skutečností, že Hvězdná flotila nepřišla o skvělého kapitána.

Čistě logická reakce, samozřejmě. A McCoy je, jen tak mimochodem, čínský bůh srandy.


Památné citáty

McCoy: "Když jsem Spockovi navrhl, ať si k nám zajde na prohlídku, odpověděl: Přestaňte strkat nos do mých věcí, doktore, nebo vám jednoho dne zakroutím krkem."

Spock: "Co to je?!? Kdybych od vás něco chtěl, tak bych si o to řekl!"

Spock: "Vznesl jsem žádost, kapitáne. Od vás chci jen odpověď: ano či ne."

Kirk: "Asi tak trochu přehlížíme fakt, že ani Vulkanci nejsou nezničitelní."

Kirk: "Přikazuji vám hlásit se ošetřovně."
Spock: "Ošetřovně?"
Kirk: "Úplné vyšetření. McCoy čeká."
[...]
McCoy: "No sláva, pojďte dál, Spocku, už se na vás třesu."
Spock: "Můj rozkaz zněl, abych se hlásil na ošetřovně, doktore - což jsem tímto učinil. A teď odcházím do své kajuty."

Sulu: "Co si o tom myslíš, Čechove? Napřed letíme na Vulkan, pak na Altair, pak zase na Vulkan..."
Čechov: "Myslím, že mi z toho bude špatně."

Spock: "Souvisí to s... biologií."
Kirk: "Biologií? A jakou biologií?"
Spock: "Vulkanskou biologií!"
Kirk: "Myslíte jako biologií Vulkanců? Jako biologií... rozmnožování? Mno, ehm, proto není nutné cítit se rozpačitě, Spocku. Vždyť se to stává i ptáčkům a včelkám."
Spock: "Ptáčci a včelky nejsou Vulkanci, kapitáne."

Spock: "Víte, jak si Vulkanci vybírají partnery? Tušíte to?"
Kirk: "Hádám, že většina z nás si myslí, že zcela logicky."
Spock: "Ne. Tak ne. Zakrýváme to rituálem a zvyky zahalenými do starobylosti. Vy lidé z toho nemáte pojem. Připravuje nás to o rozum."

Uhura v interkomu: "Pane Spocku, tady poručík Uhura, kapitán mne požádal, abych..."
Spock (tluče do obrazovky pěstí): "Nechte mě být! NECHTE MĚ BÝT!"

Uhura: "Je krásná, pane Spocku. Kdo je to?"
Spock: "To je T'Pring... Má žena."

McCoy: "Žhavý jako Vulkan. Teď už vím, co ten obrat znamená."

Spock: "Hořím, T'Pau... v mých očích je oheň... v mém srdci je oheň... ty máš tu moc, T'Pau... ve jménu mých otců... zakaž... zakaž... Jenom ty, ty máš tu moc."

Kirk: "Když budou problémy, vzdám to... Spock vyhraje a čest bude zachráněna."
[...]
Kirk: "Co znamená když oba přežijí??"
T'Pau: "Tento boj je na smrt."

McCoy: "Tohle je vulkanská šlechetnost?!"

Spock: "Logické. Bezchybně logické."
T'Pring: "Jsem poctěna."
Spock: "Stonne, je tvá. Po čase možná zjistíš, že mít není vždycky tak příjemné jako chtít. Není to možná logické, ale je to tak."

Spock: "Žij dlouho a blaze, T'Pau."
T'Pau: "Žij dlouho a blaze, Spocku."
Spock: "To už nemohu. Zabil jsem svého kapitána... a přítele."

 <<< předchozí   následující >>> 

 Sekce: epizody 


 <<< předchozí   následující >>> 


 Osoby a obsazení 

James Kirk:
William Shatner
Spock:
Leonard Nimoy
McCoy:
DeForest Kelley
Sulu:
George Takei
Uhura:
Nichelle Nichols
Čechov:
Walter Koenig
Chapel:
Majel Barrett
T`Pring:
Arlene Martel
T`Pau:
Celina Lovsky
Stonn:
Lawrence Montaigne
admirál Komack:
Byron Morrow


 Důležitá data 

Konečná verze scénáře
2.5.1967
Revidovaná konečná verze
5.6.1967
Natáčení probíhalo v první polovině května 1967


[nahoru][domů][kontaktní mail]
Star Trek - by Desilu studios
 Poslední úprava 01.01.1970 
 Design, content & idea © ToS (The only StarTrek) team 2002