STAR TREK
 Star Trek > seriál >  informace o epizodách   

Seriál
Postavy
> Epizody
Svět
Tvůrci
23.5.2024, 18:32
<<< domů

seriál Andromeda
Podpořte vysílání slavné sci-fi ságy!
(Klikni pro vstup na stránku kampaně)20. - "The alternative factor"
(vysíláno jako "Dveře do vesmíru")

premiéra 23.3.1967, česká premiéra 19.07.2002
Scénář Don Ingalls
Režie Gerd Oswald
Hudba Alexander Courage

Hvězdné datum 3087.6: Vesmírem zmítají podivné astrofyzikální jevy, které jsou možná předzvěstí invaze z jiné dimenze. Enterprise se pokouší odhalit příčiny jevů a střetne se s podivným mužem, který se prohlašuje za návštěvníka z jiného času. Může si kapitán Kirk dovolit uvěřit povídačce neznámého cestovatele?
Zajímavosti a postřehy

--- Natáčení epizody bylo celkově trochu uspěchané - není to znát jen z datování jednotlivých verzí scénáře a samotné doby natáčení, ale také z toho, že z epizody byly celé části příběhu bez náhrady vyškrtnuty. Zcela chybí například románek mezi vyrovnanějším z obou Lazarů a techničkou Charlene Masters. Na tomto vztahu měla stát celá jedna část příběhu: vyrovnaný Lazar byl dynamickou, působivou osobností, ne nepodobnou Kirkovi, a Charlene se do něj zamilovala. Když to poté zjistil šílený Lazar, využil Charlene ke krádeži krystalů, podobně jako Khan v díle Space seed využil Marlu McGivers k získání vlády nad lodí.
Epizoda byla pronásledována i technickými problémy. Na poslední chvíli byl kupříkladu nahrazen představitel hlavního hrdiny Lazara - původně ho měl hrát John Drew Barrymore, kterého nahradil konečný představitel Robert Brown. Změna byla tak náhlá, že na propagačních fotografiích bylo vytištěno jméno John Drew Barrymore, třebaže se na nich objevil Robert Brown.

--- Scéna interdimenzionální chodby byla natáčena v malé, prázdné místnosti se stěnami nabarvenými na oranžovo a rudo. Dým na podlaze měl jediný účel: zakrýt žíněnku, která zajišťovala bezpečí zápasícím kaskadérům.

--- Dilithiové krystaly, které ukradne Lazar, jsou jiné než ty lithiové, které jsme viděli například v dílu Mudd's women. Znamená to, že nejsou vzájemně nahraditelné - buď Enterprise podstoupila přestavbu pohonných systémů, nebo je dilithium užíváno v jiném bodě pohonného systému než dilithium.


Shrnutí děje (přeskočit)

Hvězdné datum 3087.6: Enterprise mapuje další zcela obyčejnou a pustou planetu. Tato je však něčím vyjímečná: je to sice planeta pozemského typu, ale není na ní vůbec žádný život. Během průzkumu planety dojde k podivnému úkazu - jako by celá planeta i Enterprise na zlomek okamžiku přestaly existovat. Zdá se, že onen úkaz má zdroj dole na planetě, kolem níž Enterprise právě obíhá. Hvězdná flotila je přesvědčena, že by mohlo jít o předehru k invazi...
Dole na planetě najde výsadek malou loď neznámé konstrukce. Vzápětí potká podivného muže, který se zdá být ne zcela při smyslech a blábolí o jakémsi vraždícím monstru, které se maskuje za člověka a ničí celé planety. Pronásleduje ho prý napříč vesmírem a nezastaví se, dokud ho nezničí. Potom muž spadne ze skály, rozbije si hlavu a je dopraven na Enterprise k ošetření.

Nalezenec se představí jako Lazar a vypráví Kirkovi, co se vlastně stalo: ten tvor zničil celou jeho civilizaci. On sám přežil jen díky tomu, že byl zrovna na orbitě a kontroloval spojové družice. Nyní tu zrůdu pronásleduje, aby se pomstil za vyhlazení svého národa.
Kirk Lazarovi samozřejmě moc nevěří a jeho podivné chování k důvěře nijak nepomáhá. Ani podrobný průzkum planety navíc neodhalil žádného jiného živého tvora, takže Lazar je zřejmě opravdu jen lhář. Skutečnou pravdu však nikdo netuší: Lazarův imaginární protivník není imaginární ani trochu. Náhle se znovu objeví onen časoprostorový úkaz a nešťastný Lazar je vtažen do jakéhosi mimoprostoru, kde se střetne s tolik nenáviděným nepřítelem. Těžko říct, kdo vyhrává. Oba totiž vypadají naprosto stejně.

Když se Lazar znovu objeví, všichni se vrátí na loď. Ze Spockových výzkumů vyplyne, že podivný úkaz se časově překrývá s Lazarovým zmizením a znovuzjevením. Mohl by ten muž být příčinou toho všeho? A nebo naopak je jeho přítomnost následkem úkazu? Jako by už zmatků kolem Lazara nebylo dost, McCoy navíc ohlásí další: předtím Lazarovi ošetřoval těžkou ránu na hlavě - a nyní po ní není ani stopa, dokonce ani jizva nebo strup.
A copak zatím dělá Lazar? Inu, sedí v jídelně nad kalíškem nějakého nápoje a odpočívá. Jeho pozornost si získá až to, když se jeden z techniků zmíní o dilithiových krystalech. Když technici odejdou z jídelny, vyrazí za nimi, aby se podíval, kterým směrem se vydali; na chodbě je ale proti své vůli znovu vtažen do mimoprostoru. Následuje další zápas s tajemným cizincem a pak se Lazar opět vynoří v našem prostoru. V té chvíli k němu dorazí Kirk s McCoyem - a k McCoyovu nemalému zmatku má Lazar znovu na hlavě zranění, které před chvílí na ošetřovně (a ani v jídelně) neměl.
Spock mezitím za pomoci dilithiových krystalů odhalí pozoruhodný jev dole na planetě: vyskytuje se tam cosi jako trhlina v časoprostoru. Když to Lazar zjistí, začne se dožadovat toho, aby mu Kirk krystaly dal. Jsou prý přesně tím, co potřebuje, aby svého protivníka přemohl. Ty krystaly jsou klíč, to je řešení. Kirk ovšem odmítá dát dilithium z ruky, protože je nezbytné k pohonu Enterprise. Když chce vědět, jakou hrozbu vlastně Lazarův nepřítel představuje, Lazar mu to odmítne říct a odejde. Na chodbě je však znovu krátce vtažen do mimoprostoru a objeví se - opět bez zranění. Teď už je naprosto jasné, že není jen jeden Lazar. Jsou dva. Který z nich je ale ten pravý?

Nezraněný Lazar pokračuje tam, kde skončil, když byl naposledy vytržen z našeho prostoru: vypraví se do strojovny. Tam přemůže obsluhu a zmocní se dvou vytoužených krystalů dilithia. Když ho konečně ostraha dostihne, už je to opět ten první, zraněný Lazar - a po krystalech ani stopy. Tvrdí, že je ukradl jeho nepřítel. Samozřejmě je všechna vina na něm, vzhledem k tomu, jak naléhavě se krystalů předtím dožadoval. Kirk se znovu vyptává na tajemného protivníka, ale Lazar mu nedokáže - nebo snad nechce - říct nic konkrétního. Tvrdí jen, že nepřítel potřebuje dilithiové krystaly jako pohonný zdroj pro svou loď, aby mohl uniknout spravedlivému trestu.
Krystaly nejsou nalezeny ani při pátrání na planetě a v Lazarově lodi. Během pátrání Lazar znovu zmizí v mimoprostoru a objeví se - tentokrát stejný jako zmizel, tedy zraněný - na tak nešikovném místě, že se vzápětí znovu zřítí ze skály.
Lazar tak znovu skončí na ošetřovně. Tentokrát si Kirk s výslechem pospíší, než se Lazar znovu vydá na toulky po lodi. Nejvíc ho trápí především jedna věc: podle map totiž planeta, kterou Lazar udal jako svou domovinu, vůbec neexistuje. Ale Lazar na to má vysvětlení, třebaže si ho dosud nechával pro sebe ze strachu, že bude považován za blázna. Ano, lhal: ve skutečnosti pochází z mrtvé planety, kolem níž Enterprise právě obíhá. Přišel z její minulosti. Smrt všeho živého na ní způsobil právě onen netvor, kterého teď Lazar pronásleduje. A pokud jde o ty dilithiové krystaly - ty má on. Protivník. Nepřítel. Netvor.

Když Spock a Kirk později o celé záležitosti mluví o samotě, Spock přijde s novou teorií na základě objevení oné trhliny v časoprostoru dole na planetě: Lazar nemusí být jen cestovatel časem, může být cestovatel mezi dimenzemi. Možná že jsou dva - jeden z nich pochází z kladného vesmíru a druhý z antivesmíru. To by vysvětlovalo mizející a objevující se zranění, stejně jako změny v Lazarově chování. Jeden je vyrovnaný a klidný; druhý blábolí o strašlivém nepřiteli a ničiteli světů, jako by byl šílený. Dost možná dokonce šílený je, jak by naznačovala slepá zuřivost, s níž pronásleduje svého protivníka. Jenomže pokud jeden z nich pochází z kladného vesmíru a druhý z antivesmíru, znamenalo by jejich setkání konec všeho: vzájemnou anihilaci, absolutní zkázu. Pokud se oba Lazarové setkají na jednom místě, dojde ke kolapsu obou vesmírů. Je to kruté, ale Lazar má pravdu: ten, koho pronásleduje, je opravdu netvor se schopností ničit světy a vyhladit vše živé. Netvor, kterého je nutné zastavit za každou cenu. Až na to, že tím netvorem je on sám.

Zatímco Kirk a Spock docházejí k onomu znepokojivému zjištění, zraněnému Lazarovi se opět podaří utéct z ošetřovny. Tak jako předtím jeho dvojník, i on si nyní ukradne pár dilithiových krystalů. Okamžitě se přenese dolů na planetu a začne pracovat na úpravách své lodi.
Kirk Lazara pronásleduje na povrch. Najde ho u jeho lodi; když se na Lazara však chce vrhnout, vstoupí do jakéhosi neviditelného prostorového portálu, právě otevřeného díky dilithiovým krystalům. Je zřejmé, že Lazar se jím zrovna chystal projít - a teď je na jeho místě Kirk.

Kirk se ocitne v mimoprostorovém tunelu, který spojuje oba vesmíry. Až dosud se tu vždy objevili oba Lazarové současně; je to zřejmě jediné místo, kde se mohou setkat, aniž by došlo k anihilaci. Díky dilithiovým krystalům se však tunel podařilo otevřít uměle a zpřístupnit ho pro jednosměrný průchod. Kdyby býval stačil Lazar projít tunelem dříve než Kirk a na druhé straně se setkal se svým dvojníkem, byl by konec. Kirk mu však tuto příležitost vzal; než se krystaly znovu nabijí, je čas.
Na druhé straně nalezne Kirk nezraněného Lazara, pracujícího na úpravách své lodi. Ten mu vše vysvětlí a vlastně potvrdí Spockovu teorii: teď je v paralelním vesmíru, který je tvořen antihmotou. Kdyby se částice setkala s identickou antičásticí - například kdyby se tu teď zhmotnil anti-Kirk - došlo by k okamžité anihilaci. Dokud jsou oba Lazarové každý na své straně, oba vesmíry jsou v bezpečí. Jediné místo, kde se můžou setkat, je onen mimoprostorový tunel - styčný bod, jakýsi vesmírný pojistný ventil, kde zákony fyziky neplatí.
Nezraněný Lazar - daleko rozumnější a daleko méně šílený než jeho zraněný dvojník z Kirkova vesmíru - se omluví za krádež krystalů. Vzal je proto, aby druhého Lazara zastavil. Cítí jistou odpovědnost za jeho stav; druhý Lazar psychicky neunesl potvrzení existence paralelních vesmírů, nedokázal žít s vědomím existence svého dvojníka, a zbláznil se.
Lazar přijde s plánem na zastavení druhého Lazara: je třeba dostat oba Lazary do průchodu a poté uzavřít uměle vytvořené vstupy - zničit obě lodi. Tím budou oba vesmíry v bezpečí. Lazarové budou sice odsouzeni k věčnému zatracení, ale to se nezdá být tak velkou cenou za bezpečí dvou vesmírů.

Realizace plánu není tak náročná. Kirk se vrátí do svého vesmíru a prohodí zraněného Lazara znovu nabitým průchodem. V tunelu už na něj čeká jeho protivník. Jakmile Lazar zmizí, Kirk nechá zničit i loď. Je po všem, vesmír byl zachráněn.
Ale ne pro Lazara.


Památné citáty

Spock: "Planeta pod námi dosáhla nulové gravitace."
Kirk: "To není možné! To, co popisujete, je..."
Spock: "Neexistence."

Lazar: "Přišli jste! Díky nebesům! Ještě je čas, ještě není pozdě! Ještě ho můžem zastavit!"

Uhura: "Právě přišla zpráva z velení Flotily. Kódový faktor jedna, pane."
Kirk: "Opakujte!"
Uhura: "Kódový faktor jedna."
Kirk: "To je invaze!"

Komodor: "Víte o tom jevu, k němuž došlo?"
Kirk: "Ano."
Komodor: "Ale možná neznáte jeho rozsah. Objevil se v každém kvadrantu Galaxie a ještě mnohem dál."

Kirk: "Zvážil jsem všechny alternativy. Odhaduji, že je to počátek invaze."

Komodor: "Jste v tom sami."
Kirk: "Chápu. Tím chcete říct, že jsme návnada."
Komodor: "Hodně štěstí."

Lazar: "Tak jsem se dostal až sem, kapitáne. Pronásledoval jsem toho ďáblova zplozence. Tu věc, kterou jsem štval napříč celým vesmírem. Zvenčí je to humanoid, ale uvnitř - obludná, vraždící stvůra. Já ho dostanu, kapitáne. To přísahám."

Lazar: "To byl on! Smrt! Antiživot! Žije jen, aby ničil."

Spock: "Nemohu pochopit vaše rozhořčení, pane. Došel jsem pouze k logickému závěru, že jste lhář."

Spock: "Žádné důkazy o invazi ve velkém měřítku nemáme."
Kirk: A co invaze v malém měřítku?"

Spock: "Jime... šílenství nemá žádný smysl, nebo důvod. Ale může mít cíl."

Kirk: "Takže vy jste ta strašlivá věc. Vraždící stroj. Stvůra."
Lazar: "Ano, kapitáne. Nebo on. Podle toho, odkud se díváte."

Kirk: "Budete tam spolu uvězněni navěky, v nekonečném zápase."
Lazar: "Je to tak malá cena za bezpečí dvou vesmírů?"

 <<< předchozí   následující >>> 

 Sekce: epizody 


 <<< předchozí   následující >>> 


 Osoby a obsazení 

James Kirk:
William Shatner
Spock:
Leonard Nimoy
McCoy:
DeForest Kelley
Uhura:
Nichelle Nichols
Lazar:
Robert Brown
por. Charlene Masters:
Janet MacLachlan
komodor Barstow:
Richard Derr
por. Leslie:
Eddie Paskey


 Důležitá data 

První verze scénáře
7.11.1966
Konečná verze scénáře
11.11.1966
Natáčení probíhalo koncem listopadu 1966


[nahoru][domů][kontaktní mail]
Star Trek - by Desilu studios
 Poslední úprava 01.01.1970 
 Design, content & idea © ToS (The only StarTrek) team 2002