Gene Roddenberry`s ANDROMEDA

andromeda | CZ

seriál
svět
civilizace -
různé

star trek | CZ

seriál
různé

4.8. CY10087, 10:37


::::::::: Magogové

Magogové jsou cizím živočišným druhem, který nemá ve známém vesmíru obdoby. Jsou to vzpřímeně stojící masožraví dvojnožci, dorůstající zhruba výšky 150 centimetrů. Jejich tělo je kromě obličeje pokryto hustou srstí; prsty na rukou a nohou mají ostré, zahnuté drápy. Vzhledem ke své velikosti jsou fyzicky velmi zdatní; disponují též rychlými reflexy a čímsi na způsob echolokace. Jsou bezpohlavní a rozmnožují se kladením vajec do těl velkých živých organismů. Oběť je nejprve ochromena paralytickým jedem, který Magogové vylučují ze žlázy v ústech; Magog do ní potom naklade vejce a svou oběť hlídá, dokud se v jejím těle nevylíhnou larvy. Pokud má hostitel štěstí, je v bezvědomí i v době, kdy se magogské larvy prokousávají jeho tělem a žerou ho zaživa.
Magogové si z nějakého důvodu vybírají jako hostitele především příslušníky inteligentních živočišných druhů. Zřejmě to dělají se záměrem rozvoje vlastního druhu; magogské larvy totiž během růstu začleňují některé části hostitelovy DNA do své.

Magogové nemají kulturu, vědu ani umění. Chytří jsou dost - svou chytrost však využívají převážně k zabíjení a získávání kořisti (nebo hostitelů pro své potomky). To, jak se naučili cestovat vesmírem, zůstává záhadou stejně jako jejich původ. Někteří výzkumníci Společenství dokonce přišli s hypotézou, že Magogové jsou uměle vytvořeným druhem, zamýšleným jako biologická zbraň. Mnozí jim dávali za pravdu: něco tak zrůdného by se prý nemohlo přirozeně vyvinout.

Shodou okolností to byli právě Magogové, kdo stál u pádu Společenství. Když s nimi totiž Společenství uzavřelo mír, byla to příslovečná poslední kapka, kterou přetekl nietzscheánský pohár trpělivosti. Nietzscheáni nedokázali snést, že Společenství uzavřelo mír s tvory, kteří způsobili tolik bolesti a zkázy na nietzscheánských světech - a to bylo jedním z hlavních důvodů jejich vzpoury. Když pak Společenství padlo a Nietzscheáni nebyli schopní udržet kontrolu nad získaným územím, Magogové využili příležitosti a snesli se na pozůstatky pradávné říše jako supi, aby završili jeho zkázu... civilizace 

::::::::: Lidé a jejich variace
 - Pozemšťané 
 - Nietzscheáni 
 - Inari 

::::::::: Mimozemšťané
 - Thanové 
 - Magogové 
 - Perseidé 
 - Chichinové 


"The truest measure of a society is how it treats its elderly, its pets, and its prisoners."

 - Keeper of the Way Vision of Faith VII, C.Y.9891


Gene Roddenberry`s Andromeda © Tribune Entertainment

Design & text webu © StarTrek.CZ
Tento web není oficiálním informačním zdrojem a slouží pouze pro vzdělávací účely na nekomerční bázi.
Poslední úprava proběhla 01.01.1970