Gene Roddenberry`s ANDROMEDA

andromeda | CZ

seriál
svět
civilizace -
různé

star trek | CZ

seriál
různé

4.8. CY10087, 11:06


::::::::: Pozemšťané
  (Homo sapiens sapiens)

Dvojpohlavní živorodí savci, primáti - převážně nesrstnatí dvounožci, dorůstající výšky přibližně dvou metrů. Pocházejí z planety Země, ležící ve veskrze bezvýznamné soustavě Sol na vnějším okraji galaxie Mléčná dráha. Jsou fyzicky relativně slabí a nedisponují nijak nadprůměrným intelektem; bohatě to ale vyvažuje jejich odhodlání, nadšení a nezlomný duch (a rychlé rozmnožování).
Pozemšťané byli přizváni do Společenství v roce 7085 a během následujících století se stali jedním z nejpřednějších členských národů. Rychle se přizpůsobili životu v mezigalaktickém společenství, naučili se žít mezi nepozemšťany a rozšířili se po celém známém vesmíru.

Pozemšťané jsou nadšení uživatelé genetického inženýrství a nanotechnologie; po staletí využívali tyto metody k úpravám sebe sama a svých potomků. V důsledku toho vzniklo několik zcela nových vývojových větví lidstva. Jednou z nich byli i Nietzscheáni. Díky tomu se po nietzscheánské vzpouře stali Pozemšťané na mnoha světech nevítanými návštěvníky: jsou nezřídka nenáviděni a opovrhováni za to, že dali život rase, která zničila Společenství.


 civilizace 

::::::::: Lidé a jejich variace
 - Pozemšťané 
 - Nietzscheáni 
 - Inari 

::::::::: Mimozemšťané
 - Thanové 
 - Magogové 
 - Perseidé 
 - Chichinové 


"Some say the Commonwealth would have fallen even without Nietzschean treachery.
They underestimate both the Commonwealth and the Nietzscheans."

 - Yin Man-Wei: "The Rise and Fall of the Systems Commonwealth", C.Y.11942


Gene Roddenberry`s Andromeda © Tribune Entertainment

Design & text webu © StarTrek.CZ
Tento web není oficiálním informačním zdrojem a slouží pouze pro vzdělávací účely na nekomerční bázi.
Poslední úprava proběhla 01.01.1970