Gene Roddenberry`s ANDROMEDA

andromeda | CZ

seriál
svět
civilizace -
různé

star trek | CZ

seriál
různé

23.5. CY10087, 17:30


::::::::: Perseidé

Humanoidní dvojnožci s pokožkou laděnou do modrozelena a charakteristicky protáhlou bradou. Pocházejí z planety Ugroth v galaxii Mléčná dráha, ale k tomuto svému prapůvodnímu domovu nechovají žádný vřelý vztah; po vstupu do Společenství se jejich domovem stal celý známý vesmír a všude se cítí stejně dobře.
Jejich nápadná podobnost s Pozemšťany vedla v minulosti k nepodloženým spekulacím, že by snad Pozemšťané mohli být vzdálenými příbuznými Perseidů; tyto teorie však zůstaly nepodložené. Faktem ale je, že to byli právě Perseidé, kdo navázal s lidstvem oficiální kontakt jménem Společenství a zasadil se o přizvání Pozemšťanů ke členství.

Perseidé jsou dvojpohlavní; každý z nich je schopen oplodnit druhého a sám může být oplodněn. Perseidé zpravidla navazují dočasný vztah, během něhož se oplodní navzájem a po narození potomků se rozejdou; děti potom vychovává stát.

Pro svou puntičkářskou a hnidopišskou povahu se Perseidé ve Společenství dobře uplatnili jako úředníci, správci, výzkumníci a vědci; byli doslova páteří celé jeho byrokracie. Byli a jsou mnohými opovrhováni pro svou opatrnost, chladnost a zbabělost (zatímco stejné množství jedinců dovádějí k zuřivosti svým věčným rýpáním, skákáním do řeči a poukazováním na chyby druhých). Tyto nešvary ale bohatě vynahrazují svými organizačními a kombinačními schopnostmi, nemluvě o vysoké inteligenci a takřka nadpřirozeném talentu pro vědu.

Perseidé stáli u zrodu Společenství a byli jeho prvními členy. Své vyjímečné postavení získali ještě před velkou reformou, když z nich dobyvační Vedrané udělali své správce a úředníky. Po deseti tisíciletích se historie opakuje, když se Perseidé z planety Sintii stanou prvními členy obnoveného Společenství, založeného kapitánem Huntem z lodi Andromeda. civilizace 

::::::::: Lidé a jejich variace
 - Pozemšťané 
 - Nietzscheáni 
 - Inari 

::::::::: Mimozemšťané
 - Thanové 
 - Magogové 
 - Perseidé 
 - Chichinové 


"Between birth and death lies desire,
Desire for life, for love, for everything good.
And this is the source of all suffereing."

 - Outcast Consensus 17, C.Y.10942


Gene Roddenberry`s Andromeda © Tribune Entertainment

Design & text webu © StarTrek.CZ
Tento web není oficiálním informačním zdrojem a slouží pouze pro vzdělávací účely na nekomerční bázi.
Poslední úprava proběhla 01.01.1970